امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
RSS

سه شنبه بیست و ششم فروردین 1399 ساعت 11:32 ب ظ - توسط : هادی حیدری


 

Personal Information

Hadi Heidary, PhD

Assistant Professor

Department of Energy Engineering,

Qom University of Technology, Martyred Brigadier Khodakaram Blvd, Qom, Iran,

P. O. Box: 1519-37195

Phone: +98 25 36641601 (225)

E-mail:  Heidary@qut.ac.ir    Heidary.hw@gmail.com

 

Web

University page

Google Scholar (Citations: 733, H-index: 13, i10-index: 13)

Researchgate

ORCID

ReserachID

Scopus

  

Education

- PhD in Mechanical Engineering, Energy Conversion (2016)

Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran

Topic of Ph.D. thesis- Performance enhancement of PEM fuel cells using bipolar channel optimization

- Master of Science in Mechanical Engineering, Energy Conversion (2009)

School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

Topic of M.Sc. thesis- Numerical simulation of two phase/multi-component flow around gas condensate wells with compositional model

- Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Fluid-Thermal Science (2007)

Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran

Topic of B.Sc. thesis- Numerical simulation of flow field in cathode side of PEM fuel cell and parametrical study

- Visiting Research Scholar (Feb. 2015-Sep. 2015)

Center for Fuel Cell Research, Interdisciplinary Sciences and Engineering Lab, University of Delaware, Newark, DE 19716.Research Interests

- Sustainable Energies (Wind, Solar and Fuel cells)

- Experimental and Numerical modeling of Fuel Cells

- Life Cycle Assessment Studies for Energy Systems (Energy Economics/ Energy Policy)

- Zero Emission Vehicles

- Power Plant Engineering

 

Employments

- Jul. 2017-Sep. 2019, Research and Development Manager, Manufacturing Division, MAPNA Group

Major Duties: Supervision and Management of Research Projects; Formulation of Technology and Product Roadmaps; Determination, Assessment and Approve of R&D/NPD Proposals

- Jan. 2013-Jun. 2017Power Plant Process Expert, Manufacturing Division, MAPNA Group

Major Duties: Performance Engineering of Thermal Cycle and Renewable Power Plants; Feasibility Study, Life Cycle Assessment and Preparing Techno-Economics Studies for Different Water and Power Projects; Technical Study for New Energy and Power Products

- Dec. 2008-Jan. 2013, Technical Studies Expert, Engineering and Manufacturing Division, MAPNA Group.

Major Duties: Coordinator for Preparing Technical proposal of Combined Cycle Power Plants; Performance Engineering of Combined Cycle Power Plants


Courses Taught

- Renewable Energies (QUT)

- Solar Energy (QUT)

- Thermodynamics II (QUT)

- Energy Systems Analysis (QUT)

- Energy Conversion (QUT)

- Fluid Mechanics I (QUT)

- Renewable Energy Lab (QUT)

- Renewable Energies (AUT)

- Fluid Mechanics II (Islamic Azad University)

- Convection Heat Transfer (Chabahar University)

 

Book chapter

 1. M. Jahromi, H. Heidary, Automotive applications of the PEM technology, in PEM Fuel Cells: Fundamentals, Advanced Technologies, and Practical Application, pp. 347-406, 2022, Elsevier.


Peer-reviewed journals 

 1. H. Heidary, M. Pirmohammadi, Effect of nano- particles on free convection in corrugated-wall enclosure, accepted in  Journal of Engineering Thermophysics, 2022 (Impact Factor: 1.45).
 2. Heidary, M.J. Kermani, A.J. Prasad, S. Advani, Experimental and numerical studies of enhanced interdigitated PEM fuel cells, Journal of Energy Engineering, vol. 147, pp. 04021026, 2021 (Impact Factor: 1.95).
 3. M. Jahromi, H. Heidary, Durability and economics studies of a new developed power management system for fuel cell hybrid vehicles, International Journal of Hydrogen Energy, vol. 46, pp. 5740-5755, 2021 (Impact Factor: 5.81).
 4. A. Moradi Bilondi, M. Abdollahzadeh, M. J. Kermani, H. Heidary, P. Havaej, Numerical study of anode side CO contamination effects on PEM fuel cell performance; and mitigation methods, Energy Conversion and Management, vol. 177, pp. 519-534, 2018 (Impact Factor: 7.18).
 5. H. Havaej, M.J. Kermani, M. Abdollahzadeh, H. Heidary, A. Moradi, A numerical modelling study on the influence of catalyst loading distribution on the performance of polymer electrolyte membrane fuel cell, International Journal of Hydrogen Energy, vol. 43, pp. 10031-10047, 2018 (Impact Factor: 3.97).
 6. H. Heidary, M.J. Kermani, B. Dabir, A.J. Prasad, S. Advani, Numerical modelling of in-line and staggered blockages in parallel flowfield channels of PEM fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, vol. 42, pp. 2265-2277, 2017 (Impact Factor: 3.97).
 7. H. Heidary, M.J. Kermani, B. Dabir, Magnetic field effect on convective heat transfer in corrugated flow channel, Thermal Science Journal, vol. 21, pp. 2105-2115, 2017 (Impact Factor: 1.54).
 8. H. Heidary, M.J. Kermani, N.K.H. Dalasm, Performance analysis of PEM fuel cells cathode catalyst layer at various operating conditions, International Journal of Hydrogen Energy, vol. 41 (47), pp. 22274–22284, 2016 (Impact Factor: 3.97).
 9. H. Heidary, M.J. Kermani, B. Dabir, Influences of bipolar plate channel blockages on PEM fuel cell performances, Energy Conversion and Management, vol. 124, pp. 51-60, 2016 (Impact Factor: 7.18).
 10. H. Heidary, M.J. Kermani, S. Advani, A.J. Prasad, Experimental investigation of in-line and staggered blockages in parallel flowfield channels of PEM fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, vol. 41 (16), pp. 6885-6893, 2016 (Impact Factor: 3.97).
 11. H. Heidary, M.J. Kermani, M. Pirmohammadi, Partition effect on thermo magnetic natural convection and entropy generation in inclined porous cavity, Journal of Applied Fluid Mechanics, vol. 9, pp. 119-130, 2016 (Impact Factor: 0.746).
 12. H. Heidary, R. Hosseini, M. Pirmohammadi, M.J. Kermani, Numerical study of magnetic field effect on nano-fluid forced convection in a channel, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.374, pp. 11-17, 2015 (Impact Factor: 2.68).
 13. H. Heidary, R. Hosseini, Y. Heidari, Free convection and entropy generation in inclined porous cavity under magnetic field, International Journal of Exergy, vol. 15, 2014 (Impact Factor: 0.88).
 14. H. Heidary, M.J. Kermani, Performance enhancement of fuel cells using bipolar plate duct indentations, International Journal of Hydrogen Energy, vol. 38, pp. 5485-5496, 2013 (Impact Factor: 3.97).
 15. H. Heidary, A. Abbassi, M.J. Kermani, enhanced heat transfer with corrugated flow channel in anode side of direct methanol fuel cells, Energy Conversion and Management, vol. 75, pp. 748-760, 2013 (Impact Factor: 7.18).
 16. H. Heidary, M.J. Kermani, Enhancement of heat exchange in a wavy channel linked to a porous domain; a possible duct geometry for fuel cells, International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 39, pp. 112-120, 2012 (Impact Factor: 4.13).
 17. H. Heidary, M.J. Kermani, Heat transfer enhancement in a channel with block(s) effect and utilizing nano-fluidInternational Journal of Thermal Sciences, vol. 57, pp. 163-171, 2012 (Impact Factor: 3.49).
 18. H. Heidary, M. Pirmohammadi, M. Davoudi, Control of free convection and entropy generation in inclined porous media, Heat Transfer Engineering Journal, vol. 33, pp. 1–9, 2012 (Impact Factor: 1.02).
 19. H. Heidary, M.J. Kermani, Effect of nano-particles on forced convection in sinusoidal-wall channel, International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 37, pp. 1520–1527, 2010 (Impact Factor: 4.13).
 20. Moradi Bilondi, M. J. Kermani, H. Heidary, M. Abdollahzadeh, Investigation of the Effect of Anode Fuel Contaminants on the Performance of Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, vol. 52, pp. 97-100, 2020.
 21. Havaej, M. J. Kermani, H. Heidary, M. Abdollahzadeh, A Parametric Investigation of Two-Phase Flow in the Cathode Side of Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, vol. 51, pp. 1-4, 2019.

 

Conference proceedings 

 1. Heidary, K. Janda, The Economics of Green Hydrogen Fueled Gas Turbine Power Plant, 23rd Annual Conference “Environmental Economics, Policy and International Relations”, University of Economics and Business, Prague, Czech Republic, 25-26 November 2021.
 2. Nouri, S.F. Naghib, H. Heidary, Incentives for Combined Photovoltaic and Battery Storage System in Industrial Scale, 3rd International Biennial Conference on Oil, Gas, and Petrochemical Engineering, Persian Gulf University Bushehr, Iran, Jan. 2021.
 3. Heidary, S. Bozorgmehri, N. Razavipour, Life cycle assessment of Fuel cell vehicles in Iran and comparison study, 5th International Conference on Hydrogen and Fuel Cells, Tehran, Iran, Feb. 2021.
 4. Heidary, S. Bozorgmehri, M. Mohammadi, Techno-economics study and calculation of incentives for residential fuel cells, 5th International Conference on Hydrogen and Fuel Cells, Tehran, Iran, Feb. 2021.
 5. A. Ghanbarian, M.J. Kermani, J. Scholta, H. Heidary, Generalization of a CFD model to predict the net power in PEM fuel cells, 6th International conferences on Fundamentals and Development Fuel Cells, Toulouse, France, Feb. 2015.
 6. H.Heidary, P.Saen, The effect of GT inlet air cooling on optimum size of Heller cooling tower in Yazd combined cycle power plant, POWER-GEN Asia, Kuala Lumpur, Malaysia, September 2011.
 7. Z. Gomar, H. Heidary M. Davoudi, Techno-economics study to select optimum desalination plant for Asalouyeh combined cycle power plant in Iran, International Conference on Power Systems Engineering, Bangkok, Thailand, March 2011.
 8. H. Heidary, M.T. Manzari, M.S. Seif, S.K. Hannani, Study of different scenarios for production from gas-condensate reservoirs and effect of various parameters on condensate accumulation and flow rate, 18th Annual International Conference on Mechanical EngineeringISME 2010, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, May 2010 (In Persian).
 9. H. Heidary, M. Davoudi, Control of thermo-magnetic heat transfer in porous cavity with baffle(s), ASME Conference (Imece), Florida, USA, November 2009.
 10. H. Heidary, M. Davoudi, M.J. Kermani, Effect of buoyancy driven stream loop numbers on heat transfer and entropy generation, ASME Conference (Imece), Florida, USA, November 2009.
 11. H. Heidary, M. Davoudi, M.J. Kermani, Numerical solution of free convection in a rectangular cavity filled with a porous medium and non-uniform boundary condition”, 4th conferences of application of porous media, Istanbul, Turkey, August 2009.
 12. H. Heidary M. Davoudi, M.J. Kermani, Investigation of time dependent buoyancy driven heat transfer and entropy generation with application in non-uniform rectangular porous media insulation, 4th International conference on application of porous media, Istanbul, Turkey, August 2009. 

 

Invited presentations/lectures

-Techno-Economics Feasibility Study for Fuel Cell Based Residential CHP in Iran and Calculation of Feed-in-Tariff (Niroo Research Institute, 2018).

- Techno-Economics Feasibility Study for the Entrance of Mapna Group into Fuel Cell Market (Mapna Group, 2017).

- Efficient Solutions for Seawater Desalination via MAPNA's Combined Power and Water Equipment, (29th International Conference of Power and Water, Niroo Research Institute, 2014).

 

Funding record

- Life Cycle Assessment of Fuel Cell Hybrid Vehicles and Battery Electric Vehicles in Iran (Niroo Research Institute)

- Techno-Economics Feasibility Study for Fuel Cell Based Residential CHP in Iran and Calculation of Feed-in-Tariff (Niroo Research Institute)

- Techno-Economics Feasibility Study for the Entrance of Mapna Group into Fuel Cell Market (Mapna Group/Amirkabir University of Technology)

 

Supervisory Experience

- Master thesis: A. Moradi, Two-phase/3D Numerical simulation for the anode electrode of PEM fuel cell, 2018

- Master thesis: P. Havaej, Two-phase/3D Numerical simulation for the cathode electrode of PEM fuel cell, 2018

- BS thesis: R. Farzam, Design and Analysis of Micro Wind Turbine, 2018

 

Journal Reviewer

- Renewable Energy (Elsevier)

- International Journal of Hydrogen Energy (Elsevier)

- Arabian Journal for Science and Engineering (Springer)

- Journal of Energy Engineering (ASCE)

- Energy Conversion and Management (Elsevier)

- International Journal of Heat and Mass Transfer (Elsevier)

- Amirkabir Mechanical Engineering Journal

- International Journal of Energy Research (wiley)

- IEEE Transactions on Magnetics (IEEE)Certificate & Training Courses

- Practice on team working (10 hours-Winter 2018)

- PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA) training course based on PMBOK standard (40 hours-Summer 2018)

- Human Resources Management (40 hours-Summer 2017)

- Advanced training course for Thermo-flow software (40 hours-Summer 2016)

- Training course for Value Engineering (40 hours-Spring 2016)

- Training course for WindPro software and wind farm design (35 hours – Winter 2014)

- Piping Material Selection (40 hours-summer 2015)

- Introduction to gas turbine manufacturing processes (24 hours-winter 2013)

- Introduction to generators manufacturing processes (20 hours-spring 2013)

- Performance calculation of Industrial Gas Turbine (50 hours- September 2011)

- Heat Recovery Steam Generators (40 hours-Spring 2010)

- Behavior & Operation of Gas Turbines  (9 hours-Summer 2009)

- Simulation of thermal cycles with Thermo-flow software (80 hours – Winter and Spring 2009)

- Fluent software (40 hours-Summer 2007)