امروز : چهارشنبه پانزدهم تیر 1401
حراست

حراست


تماس با ما

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن- 36642026-025 فاکس: 36642026 -025
صندوق پستی : 1519-37195
پست الکترونیک:Hrst@qut.ac.ir                                 
تلفن نیروی سرشیفت به صورت شبانه روزی :3-02536641601

 صندوق ارتباطات (ارتباط محرمانه از طریق صندوق انتقادات و پیشنهادات نصب شده در محوطه دانشگاه)