امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
 اگر ما بتوانیم گردهمایی های عمومی از اساتید و محققین و پژوهشگران در طول سال داشته باشیم و کسانی از خود این جمع به عنوان سخنران دعوت بشوند و در آن گردهمایی ها مسایل مورد نظرشان را بیان کنند، این کمک می کند به تصمیم سازی ؛ هم در دولت، هم در مجلس شورای اسلامی، هم در مجمع تشخیص ، هم در مراتب تصمیم گیری در دستگاه های اجرایی دولتی مثل وزارت خانه و غیره.
(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار استادان دانشگاه ها )
نخبگان دانشگاهی به جهت دارا بودن ظرفیت های علمی و کارشناسی و دیدگاه های تخصصی، یکی از بهترین فرصت ها در تصمیم سازی برای ارکان مدیریت کشور می باشند. این موضوع یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری نیز می باشد که می تواند موجب تسهیل در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری عقلانی، علمی و منطقی بر مبنای خرد جمعی نیز گردد.
با عنایت به جایگاه رفیع و بلند استادان در دانشگاه‌ها و لزوم بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنان در جهت گره‌گشایی از مسایل فکری - فرهنگی جامعه از یک سو و رسالت‌های دینی، علمی و فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه‌ها از سوی دیگر، مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی به منظور تحقق اهداف ذیل تأسیس گردید:
- بستر سازی مناسب جهت بهره‌گیری از ظرفیت های استادان در حل معضلات و مشکلات فکری فرهنگی جامعه
- ایجاد تعامل فرهنگی و فکری در سطح اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های کشور
- توجه ویژه به جایگاه استادان و نخبگان دانشگاهی در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت کارشناسانه ی آنان برای ایفای نقش بهتر و بیشتر در تصمیم‌سازی‌ها برای مدیریت کلان کشور
- اهتمام جدی به نهضت نرم افزاری و تولید علم و راه اندازی و حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی و نشست های هم‌اندیشی
- تقویت ارتباط علمی و فرهنگی میان حوزه و دانشگاه در جهت تحکیم پایه‌های نظریو روش های کارکردی نظام
- برنامه ریزی و زمینه سازی جهت ارتقای معرفت دینی و باورهای اسلامی استادان
ساختار مرکز هم اندیشی

مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در ساختار تشکیلاتی خود به صورت مرکزی مستقل در سطح معاونت و به طور مستقیم تحت نظارت ریاست محترم نهاد و بامدیریت‌ها و ادارات تابعه ایفای نقش و انجام وظیفه می نماید.
 
 دفاتر هم‌اندیشی استادان در دانشگاه‌ها
همچنین مرکز هم‌اندیشی در هریک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارایدفتر هم‌اندیشی استادان است که با مسؤولیت دبیر هم‌اندیشی و حمایت شورای هم‌اندیشیآن دانشگاه به منظور ساماندهی نشست های هم‌اندیشی استادان، برنامه ریزی و تحققاهداف خود فعالیت می کند.
- هم اکنون بیش از 142 دفتر هم‌اندیشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورمشغول فعالیت می باشند و این مهم جز با عنایات حق تعالی و زحمات و خدمات شایسته مسؤولان محترم نهاد و رؤسای گرانقدر دانشگاه‌ها میسر نشده است. با تشکیل این دفاترتحرک و پویایی مضاعفی در قاطبه اساتید با توجه به برنامه های متنوع و گسترده فرهنگی، علمی، دینی و ... بوجود آمده است و برگزاری بیش از هزار نشست هم اندیشی،یک صد اردو و همایش و ارسال سه هزار بسته فرهنگی از برکات شکل گیری دفاتر هم‌اندیشی بوده است.
شورای هم‌اندیشی دانشگاه‌ها با عضویت :
مسئول نهاد نمایندگی
رئیس دانشگاه ، معاونت های فرهنگی و پژوهشی،
مسئول بسیج اساتید،
دبیر شورای هم اندیشی
و سه تن از اعضاء هیات علمی به پیشنهاد دبیر و تایید اکثریت اعضاء شورا که به مدت دو سال انتخاب می شوند، تشکیل می شود.