امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
کتابخانه

کتابخانه


پیوندها

 1. كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه شهید بهشتی   http://www.sbu.ac.ir/LIB/Pages/central%20library.aspx 
 2. كتابخانه مركزی دانشگاه شهید چمران اهواز  http://lib.scu.ac.ir/Homepage.aspx?site=lib.scu.ac&tabid=4073&lang=fa-IR
 3. كتابخانه مركزی دانشگاه شهید با هنر كرمان     http://www.uk.ac.ir/ketmar/
 4. پورتال كتابخانه دیجیتال دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان : http://library.vru.ac.ir/?browserEngin=IE
 5. كتابخانه دانشگاه تهران   http://dlib.ut.ac.ir/
 6. پورتال كتابخانه دیجیتال دانشگاه كاشان   http://lib.kashanu.ac.ir/
 7. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران:   http://www.irandoc.ac.ir/
 8. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران   http://www.irost.org/
 9. نهاد كتابخانه های عمومی كشور   http://www.iranpl.ir/Portal/Home/
 10. نمایشگاه بین المللی كتاب تهران:   http://tibf.ir/
 11. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری   http://www.nlai.ir/
 12. پژوهشگاه دانش های بنیادی http://www.ipm.ac.ir/fa/
 13. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa
 14. پارك علم و فناوری قم: http://www.qomstp.ir/