امروز : شنبه پنجم مهر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


كارگاه آشنایی با اسانسها

نام دوره :

كارگاه آشنایی با اسانسها و تركیبات آن و روش اسانس­گیری (دوره اول)

 نام مدرس:

آقای دكتر مشكوه السادات

 تعداد ساعات: 5 ساعت(3 ساعت نظری – 2 ساعت عملی)

شهریه: 120/000 تومان

ظرفیت دوره: 10 نفر

 شرایط پذیرش:

1. دارابودن مدرك پایان تحصیلات عمومی (دیپلم­متوسطه/پیش­دانشگاهی)

 مدارك مورد نیاز:

ارائه مداركی مبنی بر داشتن شرایط پذیرش دوره و معافیت دایم یا موقت خدمت سربازی

 زمان:

متعاقبا اعلام خواهد شد

منوی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
منوی سریع