امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Mahnaz Mohammadi

یکشنبه دوازدهم مرداد 1399 ساعت 10:7 ق ظ - توسط : مهناز محمدی


دستور کار آزمایشگاه اپتیک
دستور کار آزمایشگاه فیزیک مدرن
دستور کار آزمایشگاه فیزیک 2

RSS
یکشنبه دوازدهم مرداد 1399 ساعت 10:11 ق ظ - توسط : مهناز محمدی


فیزیک پایه 1و 2
فیزیک مدرن کاربردی
مغناطیس
حالت جامد 1و 2
مکانیک تحلیلی 1
ترمودینامیک
آزمایشگاه فیزیک پایه 1و 2
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایشگاه اپتیک
موضوعات ویژه (مقطع دکتری)
نظریه تابعی چگالی (مقطع کارشناسی ارشد)