امروز : جمعه دوم آبان 1399
برنامه هفتگی، دکتر روزبه رجبی، دانشگاه صنعتی قم
چهارشنبه بیست و دوم شهریور 1396 ساعت 7:34 ب ظ - توسط : روزبه رجبی


نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 (دانلود برنامه هفتگی)
-------------------------------------------------------------------
نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 (دانلود برنامه هفتگی)
-------------------------------------------------------------------
نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 (دانلود برنامه هفتگی)
-------------------------------------------------------------------
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 (دانلود برنامه هفتگی)
-------------------------------------------------------------------
نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 (دانلود برنامه هفتگی)
-------------------------------------------------------------------
نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 (دانلود برنامه هفتگی)

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.roozbehrajabi.net مراجعه فرمایید.