امروز : چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1400
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Mohammad Mahdi Taskhiri

Research Interests
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:34 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


Research Interests:

Optical devices
Ray trajectories in inhomogeneous media
inhomogeneous Lens
Transformation optics
Phased array antenna
Radome
RFID
MEMS