امروز : چهارشنبه سی و یکم شهریور 1400
RSS
Assistant Professor of Civil Engineering
یکشنبه ششم دی 1394 ساعت 6:20 ب ظ - توسط : امیر کاریDegree: Ph.D. in Civil (Structural) Engineering from Tehran University (www.ut.ac.ir). GPA (including thesis): 19.03 out of 20

Selected Journal Papers
Development and design of a new self-centering energy-dissipative brace for steel structures (2019)
Journal of Intelligent Material Systems and Structures (ISI, Impact Factor: 2.582)
DOI: 10.1177/1045389X19828502
A new dual bracing system for improving the seismic behavior of steel structures
(2011)
Journal of Smart Materials and Structures (ISI. Impact Factor: 3.543)
DOI: 10.1088/0964-1726/20/12/125020
Adopting flexibility of the end-plate connections in steel moment frames (2015)
Steel and Composite Structures (ISI. Impact Factor: 3.899)
DOI: 10.12989/scs.2015.18.5.1215
Experimental and Numerical Study to Determine the Relationship between Tensile Strength and Compressive Strength of Concrete (2018)
Civil Engineering Journal (ISI)
DOI: 10.28991/cej-03091198

Reviewer of the Following Journals
ASCE Journal of Structural Engineering (ISI)
Website: https://ascelibrary.org/journal/jsendh
Engineering Structures (ISI)
Website: https://www.journals.elsevier.com/engineering-structures
Steel and Composite Structures
(ISI)
Website: www.techno-press.org/?journal=scs&subpage=6
Civil Engineering Infrastructures Journal
Website:
https://ceij.ut.ac.ir/
Jornal of Computational Applied Mechanics
Website: https://jcamech.ut.ac.ir/
Modares Civil Engineering Journal
Website:
http://mcej.modares.ac.ir/