امروز : جمعه هفدهم آذر 1402
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Abdolreza Karimi

معرفی
دکتر عبدالرضا کریمی -عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران
سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1400 ساعت 11:12 ق ظ - توسط : عبدالرضا کریمی


بسمه‌تعالي

رزومه (CV)

دکتر عبدالرضا کریمی

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه صنعتی قم

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

تلفن: 36641601-025 (داخلی 105)

 

آدرس: قم، بلوار سردار خداکرم (جاده قدیم تهران)، دانشگاه صنعتی قم

E-mail: karimi@qut.ac.ir   or  arkarimi6@gmail.com

زمینه‌های کاری: تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، مهندسی محیط زیست، کنترل آلودگی‌ها، مدیریت بهم پیوسته منابع آب، کاربری پساب، ارزیابی زیست محیطی طرح های عمرانی و HSE، آلودگی هوا و مدیریت و بازیافت پسماندها

سوابق تحصيلي:

 • دکترای مهندسی محیط زیست از دانشگاه تهران، 1390.

موضوع تز: بررسی جامع تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهرك‌هاي صنعتي ایران و ارائه مدل انتخاب فرآيند تصفيه مناسب.

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست از دانشگاه تهران، 1379.

موضوع پایان‌نامه: بررسی مکانیسم حذف مواد آلی در راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) و اصلاح سیستم تخلیه پساب آن.

سوابق پژوهشي:

Ø   مجری طرح تحقیقاتی "راهکارهای قانونمند کردن و تعریف ابزارهای اجرایی برای تقویت مشارکت ذینفعان برای بهره‌برداری، حفاظت و برنامه‌ریزی منابع آب"، شرکت آب منطقه‌ای تهران، 1398.

Ø   مجری طرح تحقیقاتی "بررسی روشهای بوزدائی در تاسیسات فاضلاب قم اعم از شبکه و ایستگاه‌های پمپاژ و تصفیه‌خانه‌ها"، شرکت آب و فاضلاب استان قم، 1397.

Ø   ناظر علمی طرح پژوهشی با عنوان "طراحی و مشاوره در نصب و آزمون‌های عملکردی صافی‌های بخارات روغن"، 1394.

Ø   همکار طرح تحقیقاتی "پاکسازی خاک آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش جامد‌سازی و تثبیت. مطالعه موردی: شهرک صنعتی سلفچگان"، به عنوان همکار طرح در دانشگاه تهران و با کارفرمایی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم.

Ø   همکار طرح تحقیقاتی "انتخاب روش بهينه آبگيري لجن با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) و ارائه الگوی مناسب مدیریت جامدات زیستی برای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر تهران"، به عنوان همکار طرح در دانشگاه تهران و با کارفرمایی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، 1391.

Ø   محقق طرح تحقيقاتي "بررسي جامع تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در شهركهاي صنعتي و ارائه مدل بهينه انتخاب فرآيند تصفيه" به عنوان محقق اصلي و با كارفرمايي شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران با مدت 18 ماه و تاريخ اتمام 1388.

Ø   طرح پژوهشي "مكانيسم حذف مواد آلي فاضلاب در راكتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي"، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران، با زمان 2 سال و اتمام در سال 1378.

Ø   همكاري در پروژه ارزيابي زيست محيطي سد مخزني 15 خرداد قم، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران، 1377.

Ø   همكاري در طرح تحقيقاتي مقايسه كارايي فيلترهاي تك‌لايه و دو‌لايه در تصفيه آب، ‌تصفيه‌خانه كن، 1379.

Ø   همکاری در طرح تعیین ایستگاه‌های موقت جمع آوری زباله تهران، شرکت بازیافت شهرداری تهران، 1378.

Ø   همکاری در طرح تعیین منابع ثابت و متحرک آلودگی هوای تهران، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، 1375.

Ø   همکاری در تعداد زیادی از مطالعات محیط زیست طرح های عمرانی در سطح ملی و بین‌المللی با ماهیت مطالعاتی و پژوهشی.

Ø   مطالعات علمی در خصوص پارادایم مدیریت بهم پیوسته منابع آب (IWRM) در قالب حوضه‌های آبریز و حل مناقشات آبی.

Ø   تدریس دروس تصفیه فاضلاب و HSE در مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران.

Ø   تدریس دروس طراحی شبکه‌های آب و فاضلاب، اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب، آب و فاضلاب پیشرفته، طراحی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، اصول مهندسی و مدیریت پسماند و ارزیابی زیست محیطی طرح‌های عمرانی در مقطع کارشناسی ارشد عمران محیط زیست.

Ø   تدریس دروس مهندسی محیط زیست، تصفیه آب و فاضلاب، تصفیه فاضلاب‌های صنعتی، مهندسی آب و فاضلاب و پروژه، آلودگی هوا و روش‌های کنترل آن و کنترل آلودگی محیط زیست برای مقطع کارشناسی

مقالات علمی و پژوهشی:

Ø  M Rezaali, J Quilty, A Karimi, “Probabilistic urban water demand forecasting using wavelet-based machine learning models”, Journal of Hydrology, 2021.

Ø  Reza Yousefi1, Amir Abbas Amooei, Masoud Amel Sakhi, Abdolreza Karimi, “Experimental Study on Influence of Using Urease Enzyme on Stabilized Sandy Soil’s Engineering Property by Zeolite and Sawdust” International Journal Of Maritime Technology (IJMT), Vol.15/ Winter 2021 (17-27).

Ø    رضا یوسفی، مسعود عامل سخی، عبدالرضا کریمی، "بررسي تاثیر افزودن آنزیم اورهآز بر مقاومت تکمحوری خاک تثبیتشده با سیمان و زئولیت"مجله انجمن زمین شناسي مهندسي ایران پاییز و زمستان 1399، جلد هشتم، شماره 3 و 4، صفحه 1 تا 16.

Ø  M. Rezaali, A. Karimi, N. Moghadam Yekta, R. Fouladi Fard, "Identification of temporal and spatial patterns of river water quality parameters using NLPCA and multivariate statistical techniques", International Journal of Environmental Science and Technology (2020) 17:2977–2994 https://doi.org/10.1007/s13762-019-02572-4

Ø    مصطفی رضاعلی، عبدالرضا كريمی، بايرامعلی محمدنژاد، عبدالرضا رسولی كناری، "بررسی اثر استفاده از تبديلات موجک بر روی عدم قطعیت مدل‌های مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و ماشین يادگیری افراطی در زمینه پیش‌بینی میزان تقاضای آب شرب شهری"،  تحقیقات منابع آب ايران، سال پانزدهم، شماره 4، زمستان 1398.

Ø    مصطفی رضاعلی، عبدالرضا كريمی، "استفاده از تركیب منطق فازی و فرآيند تحلیل سلسله مراتبی بمنظور مکانیابی تصفیه‌خانه‌های غیرمتمركز فاضلاب استان قم"، تحقیقات منابع آب ايران، سال پانزدهم، شماره 1، بهار 1398.

Ø  Mehdi Qasemi, Mojtaba Afsharnia, Mansoureh Farhang, Mansour Ghaderpoori, Abdolreza Karimi, Hassan Abbasi, Ahmad Zarei, "Spatial distribution of fluoride and nitrate in groundwater and its associated human health risk assessment in residents living in Western Khorasan Razavi, Iran", Desalination and Water Treatment, 170 (2019) 176–186, doi: 10.5004/dwt.2019.24691

Ø  Mojtaba Afsharnia, Mojtaba Kianmehr, Hamed Biglari, Abdollah Dargahi, Abdolreza Karimi, "Disinfection of Dairy Wastewater Effluent by Solar Photocatalysis Processes", Water Science and Engineering, 2018.

Ø  Rokhsareh Ziaie, Bayramali Mohammadnezhad, Masoud Taheriyoun, Abdolreza Karimi, Samia Amiri, " Evaluation of Thermal Stratification and Eutrophication in Zayandeh Roud dam Reservoir Using the Two-Dimensional CE‐QUAL‐W2 Model", Journal of Environmental Engineering, ASCE, 145, 2019.

Ø  Abdolreza Karimi, Behrouz Ahmadpour, Mohammad Reza Marjani. "Using the Fuzzy Grey Relational Analysis Method in Wastewater Treatment Process Selection". Iranian Journal of Health, Safety & Environment, Vol.5, No.3, (2018). pp.1041-1050.

Ø  Mojtaba Afsharnia, Hamed Biglari, Seyed Samira Rasouli, Abdolreza Karimi, Mojtaba Kianmehr. "Sono-Electrocoagulation of Fresh Leachate from Municipal Solid Waste; Simultaneous Applying of Iron and Copper Electrodes". Int. J. Electrochem. Sci., 13 (2018). 472 – 484, doi: 10.20964/2018.01.22

Ø  Mohammad Mehdi Baneshi, Amin Zarei, Gholamreza Ebrahimzadeh, Mohammad Reza Narooie, Ehsan Abouee Mehrizi, Mohammad Mobini, Abdolreza Karimi, Hamed Biglari. "Aniline Bio-Adsorption from Aqueous Solutions Using Dried Activated Sludge". Poll Res. 36 (3): 403-409 (2017).

Ø    نازلی مقدم یکتا، سید علی جوزی، عبدالرضا کریمی، بررسی وضعیت کیفی حوزه آبریز گدارچای ارومیه با استفاده از شاخص کیفیت (IRWQIsc) و مدل آسیب پذیری (WRASTIC)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره بيست و دوم، شماره دو، ارديبهشت ماه 1399.

Ø    زهرا رحیمی رشت آبادی، عبدالرضا کریمی،"بررسی وضعیت تصفیه فاضلاب در بیمارستان‌های استان گیلان"، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 45 ، پاییز 1399.

Ø    نازلی مقدم یکتا، رخشاد حجازی، عبدالرضا کریمی، " ارائه برنامه تفرجی و حفاظت پارک ملی دریایی نای بند از طریق زون بندی عرصه های آبی و خشکی"،  مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی، دوره سیزدهم/ شماره دو/ تابستان 1397.

Ø    بهاره هداوند، عبدالرضا کریمی، سعید فرزین، محسن احمدی، " ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی"نشریه علمی- پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، دوره 6، شماره ویژه 3، سال 1398 ، صفحه 163 تا  174، (DOI): 10.22065/JSCE.2018.108583.1394

Ø  Karimi A.R., Mehrdadi N., Hashemian S.J., Nabi-Bidhendi Gh.R., Tavakkoli-Moghaddam R., "Selection of wastewater treatment process based on the analytical hierarchy process and fuzzy analytical hierarchy process methods". Int.J. of Environ. Sci. Tech. (IJEST), 8(2), 267-280, Spring 2011. (ISI)

Ø  Karimi A.R., Mehrdadi N., Hashemian S.J., Nabi-Bidhendi Gh.R., Tavakkoli-Moghaddam R., "Using of the Fuzzy TOPSIS and Fuzzy AHP Methods for Wastewater Treatment Process Selection". International Journal of Academic Research (IJAR). Vol. 3:1, January 2011.(ISI)

Ø      کریمی عبدالرضا، مهردادی ناصر، هاشمیان سید جمال‌الدین، نبی بیدهندی غلامرضا، توکلی مقدم رضا، "انتخاب فرآيند بهينه تصفيه فاضلاب با استفاده از روش AHP". مجله علمي- پژوهشي آب و فاضلاب، شماره 4، 1389، شماره 76.

مقالات کنفرانسی

Ø    مصطفی رضاعلی، عبدالرضا کریمی، "پیش‌بینی میزان مصرف روزانه آب شرب شهری با استفاده از مدل کوپل شده شبکه عصبی مصنوعی با تحلیل مولفه اساسی"، سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده‌کاوی و داده‌های حجیم، شهریور 1398.

Ø    مصطفی رضاعلی، عبدالرضا کریمی، "ارزیابی عملکرد مدل‌های مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و ماشین یادگیری افراطی در زمینه پیش‌بینی میزان تقاضای آب شرب شهری"، سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده‌کاوی و داده‌های حجیم، شهریور 1398.

Ø    رضا یوسفی، امیرعباس عموئی، مسعود عامل سخی، عبدالرضا کریمی، "تاثیر رسوب میکروبی کربنات کلسیم بر جلوگیری از فرسایش بادی خاک و مهار ریزگرد"، دومین کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران"، دانشگاه تهران، مرداد 1398.

Ø    امیر عباس عموئی، رضا یوسفی، عبدالرضا کریمی، "تاثیر آنزیم اوره آز در بهسازی خاک"، ششمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، خرداد 1398.

Ø    مصطفی رضاعلی، عبدالرضا کریمی، بایرامعلی محمدنژاد، عبدالرضا رسولی کناری، "مقایسه انواع روش‌های پیش‌بینی میزان مصرف آب شرب شهری، مطالعه موردی: شهرک مهدیه قم"، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان‌ 1397.

Ø    مصطفی رضاعلی، عبدالرضا کریمی، بایرامعلی محمدنژاد، عبدالرضا رسولی کناری، "مقایسه روش‌ رگرسیون خطی چندگانه با روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیش‌بینی میزان مصرف آب شرب شهری، مطالعه موردی: شهرک مهدیه قم"، سومین همایش دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 1397.

Ø    زهرا رحیمی رشت آبادی، عبدالرضا کریمی، بایرامعلی محمد نژاد، حمیدرضا انصاری جوینی، "ضرورت استفاده از فیلترهای بیهوازی در تصفیه فاضلابهای صنعتی"، کنفرانس بین‌المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، اردیبهشت 1397.

Ø    محمدحسین بیگی، بایرامعلی محمدنژاد، عبدالرضا کریمی، "بررسی اثرات ناشی از پدیده ریزگردها بر جامعه شهری و روستایی استان قم"، کنفرانس بین‌المللی جامعه و محیط زیست، دانشگاه تهران، شهریور 1397.

Ø    محمدحسین بیگی، عبدالرضا کریمی، زهرا رحیمی رشت آبادی، "تصفیه غیرمتمرکز یک روش کاربردی و باصرفه اقتصادی برای استفاده مجدد آب در برج‌های مسکونی کلان شهرها"، سومین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 2018.

Ø    رحمان حاج محمدی، عبدالرضا کریمی، بایرامعلی محمدنژاد، "تعیین حقابه زیست محیطی رودخانه‌ها به روش اکوهیدرولوژی با استفاده از نرم افزار  GEFC (مطالعه موردی: رودخانه قمرود)، یازدهمین سمینار بین‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن 1397.

Ø    مسعود سلیم پور، عبدالرضا کریمی، بایرامعلی محمدنژاد، مصطفی رضا علی، "پهنه بندی آلودگی صوتی با استفاده از مدل TNM (مطالعه موردی بزرگراه تهران- کرج)، ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، اسفند 1396.

Ø   بهاره هداوند، عبدالرضا کریمی، بیت اله بدرلو، "بررسی خواص فیزیکی بتن حاوی سنگ‌دانه‌های بازیافتی ضایعات ساختمانی"، پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، دیماه 1396.

Ø   کریمی عبدالرضا، کاشانیان زهرا، "بررسی سهم رودخانه قمرود در تامین نیاز آبی دریاچه نمک"، اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گردوغبار در حوضه مرکزی ایران، دانشگاه قم، اردیبهشت 1396.

Ø ضیائی رخساره، محمدنژاد بایرامعلی، کریمی عبدالرضا، "بررسي پديده لايه‌بندي حرارتي در مخزن سد زاينده‌رود"، هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1395.

Ø  مهدیه نجف‌آبادی مریم، محمدنژاد بایرامعلی، کریمی عبدالرضا، "بررسی اثرات زیست محیطی کارخانه‌های آب شیرین‌کن با نگاه ویژه بر تخلیه پساب شور". هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1395.

Ø  شایق محمدامین، کریمی، عبدالرضا، محمدنژاد بایرامعلی، "بررسی کاربرد ارزیابی چرخه حیات در مدیریت پسماند شهری". هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1395.

Ø  شایق محمدامین، کریمی، عبدالرضا، "پارامترهای موثر بر کمیت و کیفیت شیرابه تولید شده در لندفیل‌های پسماند شهری". هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1395.

Ø   کریمی، عبدالرضا، احمدپور بهروز، "بررسی روش‌های زیست پالایی در رفع آلودگی خاک‌ها". دومین کنفرانس ملّي مکانیک خاک و مهندسي پی، دانشگاه صنعتی قم، مهر ماه 1394.

Ø   کریمی، عبدالرضا، احمدپور بهروز، توکلی مصطفی، "بررسی روش‌های بیولوژیکی مورد استفاده در ژئوتکنیک". دومین کنفرانس ملّي مکانیک خاک و مهندسي پی، دانشگاه صنعتی قم، مهر ماه 1394.

Ø   کریمی، عبدالرضا، عامل‌سخی مسعود، احمدپور بهروز، "بررسی عملکرد شمع‌های مبدل انرژی به عنوان سیستم حرارتی". دومین کنفرانس ملّي مکانیک خاک و مهندسي پی، دانشگاه صنعتی قم، مهر ماه 1394.

Ø   کریمی، عبدالرضا، توکلی مصطفی، احمدپور بهروز، "بررسی روش‌های بی‌خطرسازی خاک‌های آلوده به مواد نفتی". دومین کنفرانس ملّي مکانیک خاک و مهندسي پی، دانشگاه صنعتی قم، مهر ماه 1394.

Ø   کریمی، عبدالرضا، شایق محمدامین، "تولید بیوگاز در لندفیل‌ و روش‌های کنترل آن". دومین کنفرانس ملّي مکانیک خاک و مهندسي پی، دانشگاه صنعتی قم، مهر ماه 1394.

Ø   کریمی عبدالرضا، رفیع ابوالفضل، "مدیریت نوین پسماند و مشارکت مردمی". اولین همایش علمی آسمان آبی- زمین پاک، شهرداری تهران، مرداد 1394.

Ø   کریمی، عبدالرضا، احمدپور بهروز، توکلی مصطفی، "تثبیت خاک با استفاده از آنزیم‌ها برای جلوگیری از ایجاد ریزگرد‌ها". نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 1394.

Ø   کریمی، عبدالرضا، احمدپور بهروز، توکلی مصطفی، "ملاحظات لندفیل‌ها از منظر ژئوتکنیک زیست محیطی". نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 1394.

Ø   کریمی، عبدالرضا، احمدپور بهروز، توکلی مصطفی، "تولید، انتشار و جمع‌آوری گاز در محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری". نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 1394.

Ø   ترکیانفر فائزه، کریمی عبدالرضا، صادقپور امیرحسین، خلیلی رضا، "ارزیابی طرح شبکه آبیاری و زهکشی با هدف توسعه پایدار، مطالعه موردی دشت بناب". سومین سمپوزیوم بین‌المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، خرداد 1394.

Ø   کریمی، عبدالرضا، احمدپور بهروز، حسینی سید‌حسن، "بررسی پایایی ژئوممبرین‌های HDPE مورد استفاده در لندفیل‌ها"، هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، 1393.

Ø   کریمی، عبدالرضا، حسینی سید حسن، احمدپور بهروز، "بررسی تاثیر دی‌اکسید‌کربن بر روی سازه‌های بتن آرمه"، هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، 1393.

Ø   کریمی، عبدالرضا، احمدپور بهروز، حسینی سید‌حسن، "ملاحظات بتن در شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب"، هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، 1393.

Ø   کریمی، عبدالرضا، احمدپور بهروز، حسینی سید‌حسن، "موانع عملیاتی نمودن مدیریت محیط زیستی (EMP) در طرح‌های عمرانی"، هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 1393.

Ø   کریمی، عبدالرضا، حسینی سید حسن، احمدپور بهروز، "ضرورت ایجاد عزم ملی جهت مدیریت بهم پیوسته منابع آب و حل بحران آب"، هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 1393.

Ø   کریمی، عبدالرضا، احمدپور بهروز، حسینی سید‌حسن، "آب مجازی، تجارت آن و مدیرت جامع منابع آب"، هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 1393.

Ø   کریمی عبدالرضا، مردان سعید، "ارزیابی اقتصادی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک های صنعتی ایران"، هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 1392.

Ø  Mehrdadi Nasser, Mehrdadi Meraj, Karimi Abdolreza, "Selection of anaerobic wastewater treatment process in industrial estates based on fuzzy TOPSIS method as supply chain management", 2010 International conference on Asia Pacific business innovation and technology management.

Ø   کریمی عبدالرضا، مهردادی ناصر، هاشمیان سید‌جمال‌الدین، نبی بیدهندی غلامرضا، توکلی‌مقدم رضا، "بررسي كارائي مدل‌هاي تصميم‌گيري چند معياره در انتخاب فرآيند تصفيه فاضلاب"، چهارمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.

Ø   کریمی عبدالرضا، مهردادی ناصر، هاشمیان سید‌جمال‌الدین، نبی بیدهندی غلامرضا، سعید مردان، "بررسي وضعيت پيش تصفيه فاضلاب در شهرك‌هاي صنعتي ايران". چهارمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران، 1389.

Ø   کریمی عبدالرضا، مهردادی ناصر، هاشمیان سید‌جمال‌الدین، نبی بیدهندی غلامرضا، سعید مردان، "معيارهاي انتخاب فرآيند مناسب تصفيه فاضلاب در شهركهاي صنعتي ايران"، چهارمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.

Ø   کریمی عبدالرضا، مهردادی ناصر، هاشمیان سید‌جمال‌الدین، نبی بیدهندی غلامرضا، "كاربري‌هاي موجود پساب تصفيه شده شهركهاي صنعتي ايران و دورنماي آينده آن". سومين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران، خرداد 1388.

Ø   کریمی عبدالرضا، "ضرورت مديريت يكپارچه منابع آب". شبكه خبري آب ايران، 1388.

Ø   قائمی آلاله، قائمی پونه، کریمی عبدالرضا، "تدوين برنامه مديريت محيط زيست در طرح‌هاي ع‌مراني، مجله آب و محيط زيست، 1387.

Ø کریمی عبدالرضا، ترابیان علی، امین‌زاده بهنوش، "بررسي سينتيك حذف مواد آلي در رآكتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي(SBR) و اصلاح سيستم تخليه پساب آن". اولين سمپوزيم بين المللي مهندسي محيط زيست، ديماه 1379، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، مجموعه مقالات، جلد دوم.

تالیف و ترجمه کتاب:

Ø    عبدالرضا کریمی، بهروز احمدپور، 1397. تالیف کتاب "فناوری‌های زیست سازگار"، انتشارات یادگار هنر.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های کارشناسی ارشد:

Ø    تاثیر شوک ناشی از تغییرات بار آلودگی فاضلاب بر عملکرد بیوراکتورغشایی، فرشاد مومنی، بهمن 1399. (استاد راهنما)

Ø    تثبیت ریزگردها با استفاده از روش MICP در برابر فرسایش باد، سید محمد آل طیب، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1399. (استاد مشاور)

Ø    ارائه الگوی تعیین سهم رودخانه‌های مختلف در تأمین نیاز آبی دریاچه نمک (مطالعه موردی: رودخانه قم‌رود)، رحمان حاج‌محمدی، دانشگاه صنعتی قم، بهمن 1398. (استاد راهنما)

Ø    طراحی بهینه شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک) مطالعه موردی: کوی رضوی شهر اراک)، میثم گودرزی، دانشگاه صنعتی قم، بهمن 1398. (استاد مشاور)

Ø    ارزیابی روش‌های موجود بازیابی کروم از فاضلاب صنایع آبکاری با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، علیرضا جلیلی، دانشگاه صنعتی قم، بهمن 1398. (استاد مشاور)

Ø    بررسی مقاومت ماسه بهسازی شده با آنزيم اوره‌آز، سیمان و زئولیت، رضا یوسفی، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1398. (استاد راهنما دوم)

Ø    بررسی مقاومت ماسه مسلح با آنزیم اوره‌آز و مقایسه با تاثیر اختلاط سیمان با ماسه، امیرعباس عموئی، دانشگاه صنعتی قم، تیر 1398. (استاد راهنما دوم)

Ø    بررسی مکانیسم عملکرد فیلترهای بیولوژیکی متوالی در تصفیه فاضلاب صنعتی، زهرا رحیمی رشت‌آبادی، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1398. (استاد راهنما)

Ø    کنترل هوشمند فشار در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از هوش مصنوعی،‌ مطالعه موردی: شهرک مهدیه قم، مصطفی رضاعلی، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1397. (استاد راهنما)

Ø    بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی-زمانی ذرات گرد و غبار استان قم به کمک تصاویر ماهوارها و روش‌های سنجش از راه دور، محمدحسین بیگی، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1396. (استاد مشاور)

Ø    امكان‌سنجی و ارزیابی اجرای بام‌های سبز در مناطق گرم و خشک (با بررسی موردی یک ساختمان در تهران)، سید محمد‌جمال هاشمیان، دانشگاه صنعتی قم، دی 1396. (استاد مشاور)

Ø    بررسی آلودگی صوتی بزرگراه تهران-کرج، مسعود سلیم‌پور، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1396. (استاد راهنما)

Ø    بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شماره 2 شهر قم، مهدی توکلی بینا، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1396. (استاد راهنما)

Ø    بررسی وضعیت مدیریت پسماند دانشگاه صنعتی قم و ارائه راهکارهای مدیریتی مبتنی بر سیاست تفکیک در مبدا، نفیسه محمدی، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1396. (استاد راهنما)

Ø    مطالعه ملاحظات زیست‌محیطی سنگدانه‌های بازیافتی و تاثیر آن‌ها روی مقاومت فشاری بتن (مطالعه موردی: شهر قم)، بهاره هداوند، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1396. (استاد راهنما)

Ø    بررسی و تعیین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه قمرود، زهرا کاشانیان، دانشگاه آزاد اسلامی دماوند، شهریور 1396. (استاد راهنما)  

Ø    ارزیابی فنی و محیط‌زیستی روش‌های دفع پسماند شهر قم با استفاده از مدلLCA، محمد امین شایق، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1396. (استاد راهنما)

Ø    بررسی وضعیت کیفی و آلودگی حوضه آبریز گدارچای ارومیه با استفاده از شاخص کیفیت (IRWQIsc) و مدل آسیب پذیری (WRASTIC)، نازلی مقدم یکتا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، اردیبهشت 1396. (استاد مشاور)

Ø    مدلسازي آلاينده‌هاي هوا در مقیاس زمانی و مکانی با استفاده از روشهاي درونیابی زمین آمار و صحت‌سنجی آن با شرايط جوي شهر تهران، آزاده جابری‌زاده، دانشگاه صنعتی قم، اسفند 1395. (استاد مشاور)

Ø    شبیه‌سازی عددی تخلیه پساب شور حاصل از کارخانه‌های آب شیرین‌کن در نواحی دور از ساحل، مریم مهدیه نجف‌آبادی، دانشگاه صنعتی قم، اسفند 1395. (استاد مشاور)

Ø    بررسی لایه‌بندی حرارتی و پارامتر‌های کیفی مخزن سد زاینده‌رود، رخساره ضیائی، دانشگاه صنعتی قم، اسفند 1395. (استاد مشاور)

Ø    بررسی آلودگی منابع آب حوضه زرینه رود زیر حوضه شهر سقز و ارائه روش مدیریت جامع کیفیت آب، ملیحه درودیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، اردیبهشت 1396. (استاد مشاور)

Ø    تاثیر روش بهسازیMCP (ته‌نشینی میکروبیولوژیک کربنات کلسیم) بر مقاومت برشی خاک‌های دانه‌ای، حامد عسگری، دانشگاه آزاد اسلامی اراک واحد علوم و تحقیقات، شهریور 1392. (استاد مشاور)

راهنمایی پروژه‌های کارشناسی مهندسی عمران

Ø    بررسی شرایط دریاچه ارومیه و تاثیر احداث میان‌گذر بر شرایط بحرانی آن، رضا نام آور، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1394.

Ø    ایستگاه های انتقال موقت زباله در مدیریت پسماند، شیرین صهبا، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1394.

Ø    مدل انتخاب محل دفن بهداشتی زباله، یاسمن محمدبیگی، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1394.

Ø    طراحی محل های دفن زباله، مصطفی جوان خوشدل، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1393.

Ø    مدیریت مناقشات آبی در ناحیه آسیای مرکزی، وحید علیزده، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1393.

Ø    بررسی ملاحظات طراحی واحدهای تماس کلر، حامد تقوی زاده، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1393.

Ø    بررسی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان و راهکارهای کاهش آنها، معصومه فرشباف، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1392.

Ø    اصول فرآیندهای غشائی و کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضلاب، علی آگاهی، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1392.

Ø    بررسی فرآیندهای ضروری تصفیه فاضلاب جهت کاربرد پساب در تولید بتن، مجید سعادتی فردوئی، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1392.

Ø    بررسی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، حسام‌الدین کتابداری، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1392.

Ø    بررسی شیوه‌های استفاده مجدد از نخاله‌های ساختمانی، فرزاد کریمی راهجردی، دانشگاه صنعتی قم، شهریور 1392.

دوره‌هاي كوتاه مدت و كارگاه‌هاي آموزشي گذرانده شده:

Ø    دوره آموزشي يك ماهه مديريت بهم پيوسته منابع آب(IWRM) - جايكاي ژاپن در سال 1384 در توكيوي ژاپن.

Ø    دوره آموزشی بررسي پديده يوتريفيكاسيون مخازن سدها در ايران و آلمان، شركت آب و فاضلاب استان تهران، 1384.

Ø    دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت وزارت نيرو از جمله كاربرد GIS‌ در مديريت منابع آب

Ø    دوره‌های آموزشی مدیریت منابع آب با نرم افزارهایWEAP و Vensim، 1389-1390.

Ø    مجموعه كارگاه‌هاي مديريت بهم پيوسته منابع آب، دانشگاه تربيت مدرس، 12 كارگاه، 1389

Ø    كارگاه شيوه هاي استاندارد و بين المللي نگارش مقالات علمي، 2 روز، دانشگاه تهران، 1388.

Ø    كارگاه هاي اجراي پروژه به روش EPC ، گروه مطالعات نظام پيمانكاري، 16 ساعت، 1388.

Ø    آشنايي با مفاهيم و معيارهاي مدل EFQM ، شركت آب منطقه‌اي تهران، 20 ساعت، 1385.

Ø    آموزش نرم افزار علمي كاربردي MATLAB ، مهندسين مشاور لار، 1380.

عضويت در كميته‌ها و مجامع علمي:

 • عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای استان قم، 1394- 1397.
 • عضو کارگروه تدوین شرح خدمات مطالعات جامع منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، 1389-1390.
 • عضو كارگروه حفاظت از كيفيت منابع آب و محيط زيست، شركت مديريت منابع آب ايران، 1388- 1390.
 • عضو كميته پايش آلودگي منابع آب زيرزميني، شركت مديريت منابع آب ايران، 1388- 1390.
 • عضو كميته علمي دبيرخانه چهارمين، پنجمین، ششمین و هفتمین كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران.
 • عضو كارگروه پساب شركت آب منطقه‌اي تهران، 1386-1387.
 • عضو انجمن ارزیابان محیط‌زیست ایران
 • عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
 • سردبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه الکترونیکی فلات (مدیریت بهم پیوسته منابع آب)
 • سوابق كاري:

عنوان شغل

از تاریخ

تا تاریخ

نام مؤسسه

شرح شغل

عضو هیات علمی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

شهریور 1397

تاکنون

دانشگاه صنعتی قم

 

عضو هیات علمی و رییس شورای راهبردی فناوری‌های زیست سازگار دانشگاه

فروردین 1395

مرداد 1397

دانشگاه صنعتی قم

 

عضو هیات علمی و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

شهریور 1394

فروردین 1395

دانشگاه صنعتی قم

-

عضو هیات علمی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مهر 1393

شهریور 1394

دانشگاه صنعتی قم

-

عضو هیات علمی و مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

تیر 1393

شهریور 1393

دانشگاه صنعتی قم

-

عضو هیات علمی و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

مرداد 1391

فروردین 1393

دانشگاه صنعتی قم

-

عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی عمران

اسفند 1390

آذر 1391

دانشگاه صنعتی قم

-

رئيس گروه

مرداد 1387

بهمن 1390

شركت مديريت منابع آب ايران

دفتر حوضه آبريز فلات مركزي

كارشناس ارشد

مهر 1383

تیر 1387

شركت آب منطقه‌اي تهران

دفتر فني

كارشناس ارشد

آبان 1379

شهریور 1383

مهندسين مشاور لار

امور محيط زيست

مدير پژوهش

تیر 1379

مهر 1379

دانشگاه كار

معاونت پژوهشي

 • مسؤوليت پانل کارشناسی بررسي مطالعات:
 • مرحله دوم پروژه تونلهاي كوتاه و بندهاي انحرافي طرح انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود
 • شناسايي طرح هاي كوچك تامين آب استان قم
 • مرحله دوم طرح تغذيه مصنوعي نظام آباد قزوين
 • مرحله اول طرح تغذيه مصنوعي دشتهاي گرگ دره، زرين كمر و لجنه شاهرود
 • شناسايي شبكه آبياري و زهكشي دشت تاكستان
 • مرحله اول طرح ساماندهي و مهار سيلاب قمرود
 • مطالعات طرح جامع آب شرب و صنعت قزوین
 • مطالعات طرح جامع آب شرب تهران
 • مطالعات مرحله دوم خطوط انتقال، شبکه آبیاری و تصفیه خانه آب سد کینه‌ورس 
 • بررسي گزارشات:
 • گزارشات مطالعات محیط زیستی کاربری پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان تهران
 • گزارشات محیط زیست طرح مخازن ذخیره پساب تصفیه شده تصفیه‌خانه‌های آب‌های سطحی جنوب تهران
 • گزارشات کاربری پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب غرب و جنوب غرب تهران
 • مطالعات پهنه‌بندی آلودگی منابع آب زیرزمینی جنوب شهر ری
 • گزارشات کاربری پساب ‌تصفیه‌خانه‌های فاضلاب غرب تهران
 • گزارش زیست محیطی تونل انتقال آب سد طالقان به کرج
 • گزارش زیست محیطی طرح سامانه انتقال آب لار به کلان
 • گزارشات زیست محیطی طرح تامین آب از سازندهای سخت شمال تهران
 • گزارش تصفیه‌خانه‌های آب‌های سطحی جنوب تهران
 • گزارش مطالعات بازنگری تصفیه‌خانه آب ششم تهران
 • مطالعات ساماندهی و تصفیه آبهای سطحی جنوب تهران
 • طراحي تصفيه‌خانه آب شرب شهرهاي ابهر و خرمدره
 • گزارش طراحي تصفيه‌خانه آب شهر خوانسار
 • مطالعات محيط زيست و اجتماعي تلفيق منابع آب دشت ابهر
 • مطالعات مصارف آب و محيط زيست دشت هاي آستانه، لنگرود و نهرميان شازند
 • گزارش آلودگیهای حوضه آبریز سد لتیان
 • گزارشات جمعیت و نیازهای آبی غرب استان تهران
 • گزارش مصارف آب و تاسیسات آبی طرح جامع آب تهران
 • همكاري در بررسي اسناد مناقصه تعدادي از پروژه هاي عمراني
 • بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت‌ها، تمديد قرارداد، تغيير مقادير، قیمت‌های جدید و ادعاهاي پيمانكاران برخي پروژه‌هاي عمراني
 • بررسي شرح خدمات برخي مطالعات
 • همکاری در تدوین شرح خدمات مطالعات جامع حوضه‌های آبریز کشور و همچنین مطالعات مدیریت منابع آب استانی، 1390.
 • پروژه‌های مطالعاتی
 • همکاری در طرح ارزیابی زیست‌محیطی تصفیه مجدد روغن شرکت کاسپین شیمی پاسارگاد، شهرک صنعتی سلفچگان قم، 1397.
 • همکاری در طرح ارزیابی زیست محیطی شرکت تصفیه دوم روغن کیمیا بسپار سبز کویر، شهرک صنعتی شکوهیه، 1397.
 • همکاری در طرح ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی غیردولتی خودرو قم، 1397.
 • همکاری در مطالعه و ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه شهرک‌های صنعتی قنوات، شکوهیه، شهرک صنعتی IT، توسعه نواحی صنعتی خورآباد، سیرو، نواحی صنعتی صرم، کهک و بیدهند قم، 1397.
 • همکاری در مطالعات و طراحی پایش کیفیت منابع آب و آلاینده‌های استان قزوین، 1396.
 • همکاری در مطالعات طرح جامع احیاء و ساماندهی رودخانه کن، 1396.
 • همکاری در مطالعات ارزیابی محیط زیستی (EIA) نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان، 1395.
 • همکاری در مطالعات ارزیابی محیط زیستی (EIA) نیروگاه سیکل ترکیبی زرند کرمان، 1395.
 • همکاری در مطالعات ارزیابی محیط زیستی (EIA) شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خوسف
 • همکاری در مطالعات مدیریت محیط زیست (EMP) سد نمرود، شرکت آب منطقه‌ای تهران.
 • همکاری در طرح پايش و مديريت كيفيت آب حوضه آبريز و مخزن آب شرب سد بوكان استان آذربايجان غربي.
 • همکاری در طرح مطالعات ارزیابی زیست محیطی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای جنوب و جنوب غرب تهران.
 • همکاری در مطالعات مدیریت زیست محیطی (EMP) طرح جامع آبرسانی شهر تهران، طرح قمر بنی هاشم (ع).
 • همکاری در مطالعات مدیریت زیست محیطی (EMP) سد مخزنی شاتوت افغانستان، بانک جهانی، 2013.
 • همکاری در مطالعات ارزیابی زیست محیطی سامانه انتقال آب از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه.
 • همکاری در مطالعات کاربری پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای مراغه، عجب‌شیر، مرند، جلفا، اهر و میانه آذربایجان شرقی، 1390.
 • همكاري در مطالعات محيط زيست پروژه سد و نیروگاه Arror ، کشور کنیا در آفریقا، ، 2010.
 • همكاري در مطالعات محيط زيست پروژه سد مخزني شاتوت و خط انتقال و تصفيه‌خانه آب شهر كابل، افغانستان، بانك جهاني، 2009.
 • همکاری در مطالعات پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی رودخانه زرینه‌رود- شناسایی منابع آلاینده حوضه آبریز رودخانه و سد بوکان و بررسی روند آلودگی رودخانه.
 • همکاری در مطالعات ارزیابی زيست محيطي سد مخزنی ابوالفارس(EIA)، استان خوزستان - مطالعه آلودگيهاي حوزه آبريز سد و بررسي وضعيت كيفي آب رودخانه.
 • همکاری در مطالعات ارزيابي زيست محيطي شبکه آبیاری و زهکشی دشت بناب (EIA)، استان آذربايجان شرقي - مطالعه آلودگيهاي حوضه آبریز و محدوده دشت، بررسي وضعيت كيفي آب رودخانه و همكاري در پيش بيني اثرات زيست محيطي و تدوین برنامه پایش و مدیریت زیست محیطی.
 • همکاری در مطالعات ارزیابی زيست محيطي سد مخزني گابریک (EIA)، استان هرمزگان - مطالعه آلودگيهاي حوزه آبريز سد، بررسي وضعيت كيفي آب رودخانه و همكاري در پيش بيني اثرات زيست محيطي.
 • همکاری در مطالعات ارزيابي زيست محيطي سد مخزني آيدوغموش (EIA)، استان آذربايجان شرقي - مطالعه آلودگي‌هاي حوزه آبريز سد، بررسي وضعيت كيفي آب رودخانه و همكاري در پيش بيني اثرات زيست محيطي.
 • همكاري در مطالعات ارزيابي زيست محيطي سد و شبكه آبياري بدولی(EIA)، استان‌آذربايجان غربي - شناسايي منابع آلودگيهاي حوزه آبريز، بررسي احتمال وقوع پديده هاي لايه‌بندي حرارتي و مغذي شدن درياچه سد، بررسي وضعيت كيفي رودخانه و همكاري در پيش بيني اثرات زيست محيطي آن.
 • همكاري در پروژه مطالعات زيست محيطي طرح جامع سيلخيزي گلستان (ES)- بررسي وضعيت منابع فيزيكي حوزه هاي آبريز، بررسي عوامل وقوع سيلاب و آثار زيست محيطي ناشي از وقوع سيلابهاي مهيب مرداد 80 و 81.
 • همكاري در مطالعات زيست‌محيطي پروژه آب و فاضلاب شهر اهواز (EA)، بانك جهاني - بررسي وضعيت موجود سيستم‌هاي آب و فاضلاب شهر اهواز، شناسايي مشكلات و كمبودهاي سيستم ها و معضلات زيست محيطي آنها از جمله بررسي وضعيت آلودگي رودخانه كارون به دليل تخليه فاضلابهاي تصفيه نشده، بررسي وضعيت پروژه‌هاي پيشنهادي در مطالعات امكانسنجي، بررسي و آناليز آلترناتيوهاي مختلف پروژه، بخصوص آلترناتيوهاي مختلف تصفيه فاضلاب و دفع لجن و پساب تصفيه شده و بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از دفع لجن و پساب تصفيه شده.
 • همكاري در مطالعات زيست محيطي پروژه آب و فاضلاب شهر شيراز (EA)، بانك جهاني - مطالعه وضعيت موجود سيستم هاي آب و فاضلاب شهر شيراز، بررسي وضعيت كيفي آب شرب شهر و مشكلات آن، بررسي نحوه جمع‌آوري، تصفيه و دفع فاضلاب شهر شيراز و معضلات زيست محيطي آن، بررسي وضعيت پروژه هاي پيشنهادي در مطالعات امكانسنجي، بررسي و آناليز آلترناتيوهاي مختلف پروژه، بخصوص آلترناتيوهاي مختلف تصفيه فاضلاب و دفع لجن و پساب تصفيه شده و بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از انتقال پساب تصفيه شده به دشت سروستان يا تخليه آن به درياچه مهارلو و ارزيابي نحوه عملكرد تصفيه خانه فاضلاب در حال ساخت شهر شيراز.
 • همكاري در پروژه ارزيابي زيست محيطي سد مخزني كمال‌صالح (EIA)، استان مركزي - مطالعات آلودگي‌ها و كيفيت آب حوزه آبريز، همكاري در پيش بيني و ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث و بهره برداري از پروژه و ارائه برنامه هاي پايش و مديريت زيست محيطي.
 • همكاري در پروژه ارزيابي زيست محيطي سد مخزني كالپوش (EIA)، استان سمنان - مطالعات آلودگي‌ها و كيفيت آب حوزه آبريز، همكاري در پيش بيني و ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث و بهره برداري از سد, مطالعه اثرات زيست محيطي ناشي از احداث و بهره برداري شبكه هاي آبياري و زهكشي در دشت دانيال و ارائه برنامه هاي پايش و مديريت زيست محيطي.
 • همكاري در مطالعات شناسايي زيست محيطي سد مخزني طالقان (IEE)، استان تهران- همكاري در تهيه گزارش ارزيابي اجمالي زيست محيطي سد و بررسي پارامترهاي حساس منطقه از جمله فرسايش و رسوب.
 • همكاري در مطالعات زيست محيطي حوضه آبريز الموت قزوين (EIA)، JICA ژاپن- مطالعه منابع آلودگي موجود در حوزه آبريز رودخانه الموت و بررسي كيفيت آب رودخانه، همكاري در پيش‌بيني و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي انتقال آب و تدوين سيستم پايش و مديريت زيست محيطي.
 • همكاري در پروژه ارزيابي زيست محيطي سد مخزني ميجران (EIA)، استان مازندران - مطالعه منابع آلودگي حوزه آبريز رودخانه و بررسي كيفيت آب رودخانه و همكاري در پيش بيني اثرات زيست محيطي آن.