امروز : سه شنبه چهاردهم مرداد 1399
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


راهنمای رزرو حضوری غذا

راهنمای رزرو حضوری غذا

 

  • دستگاه رزرو غذا که در محوطه دانشگاه نصب می باشد به شرح ذیل می باشد:

* محل قرار دادن کارت

  1. انتخاب هفته جهت رزرو غذا
  2. رزرو صبحانه در ایام هفته از طریق این منو قابل انتخاب است.
  3. رزرو ناهار در ایام هفته از طریق این منو قابل انتخاب است.
  4. رزرو شام در ایام هفته از طریق این منو قابل انتخاب است.
  5. جهت انتخاب نوع سلف (دانشگاه یا خوابگاه) با این گزینه انجام خواهد شد.
  6. جهت انتخاب نوع غذا(1یا2) با این گزینه انجام خواهد شد.
  7. در انتها جهت تأیید و یا انصراف می توانید از این گزینه استفاده نمایید.