امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


راهنمای رزرو حضوری غذا

راهنمای رزرو حضوری غذا

 

  • دستگاه رزرو غذا که در محوطه دانشگاه نصب می باشد به شرح ذیل می باشد:

* محل قرار دادن کارت

  1. انتخاب هفته جهت رزرو غذا
  2. رزرو صبحانه در ایام هفته از طریق این منو قابل انتخاب است.
  3. رزرو ناهار در ایام هفته از طریق این منو قابل انتخاب است.
  4. رزرو شام در ایام هفته از طریق این منو قابل انتخاب است.
  5. جهت انتخاب نوع سلف (دانشگاه یا خوابگاه) با این گزینه انجام خواهد شد.
  6. جهت انتخاب نوع غذا(1یا2) با این گزینه انجام خواهد شد.
  7. در انتها جهت تأیید و یا انصراف می توانید از این گزینه استفاده نمایید.

 

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir