امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


دستور العمل نحوه پرداخت و بازپرداخت وام تغذیه

شرایط پرداخت و بازپرداخت وام تغذیه ویژه دانشجویان روزانه

شرایط عمومی، آموزشی و مدت استفاده وام:

الف) شرایط عمومی و آموزشی

  1. دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی
  2. دارا بودن اولویت نیاز مالی
  3. عدم استفاده از وام، کمک یا بورس تحصیلی
  4. در زمان دریافت وام، عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد ( به استثنای کار دانشجویی)
  5. اخذ حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی
  6. سپردن سند تعهد محضری با ضامن کارمند اسناد رسمی کشور در زمان درخواست وام

ب) مدت استفاده از وامها

- کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال)

- کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته (غیربورسیه) حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال)

- کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی ( 12 نیمسال)

- دکترای تخصصی پیوسته (غیر بورسیه ) حداکثر 8 سال تحصیلی (16 نیمسال)

میزان وام تغذیه:

میزان وام تغذیه عادی بنا به قیمت تعیین شده غذای دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی از طرف صندوق مشخص می گردد.

  • اعطای وام تغذیه فوق العاده به حداکثر 20 درصد کل دانشجویان متقاضی با اولیویت دانشجویان کم بظاعت شامل گروههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی و دانشجویان دارای شرایط ویژه به تشخیص معاون دانشجویی دانشگاه قابل پرداخت می باشد.

نحوه پرداخت وام تغذیه:

پرداخت وام تغذیه با ارائه درخواست دانشجو به معاونت دانشجویی دانشگاه برای استفاده از مزایای طرح هدفمندی یارانه تغذیه دانشجویی و با تشخیص و تأیید معاون دانشجویی دانشگاه در سقف تعیین شده از طریق سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان انجام می شود که منوط به ثبت وعده های غذای مصرفی دانشجو در سیستم می باشد و بابت بدهی دانشجو به دانشگاه پرداخت می شود .(مشابه وام شهریه)

دانشجویان ساکن خوابگاههای ملکی : (10 وعده ناهار و شام)، بابت 5 روز در هفته

دانشجویان غیر خوابگاهی : ( 5 وعده ناهار)، بابت 5 روز در هفته

شرایط باز پرداخت وام تغذیه:

شرایط بازپرداخت وام تغذیه مطابق دستورالعمل نحوه بازپرداخت وامهای صندوق رفاه دانشجویان و سایر تسهیلات اعطایی صندوق می­باشد.

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir