امروز : چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


دستورالعمل پرداخت و باز پرداخت وام ودیعه مسکن نخبگان ویژه دانشجویان متاهل

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir