امروز : یکشنبه سی ام شهریور 1399
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


چارت نحوه درخواست و گزارش به اداره تغذیه

چارت نحوه درخواست و گزارش به اداره تغذیه

در صورت بروز هر گونه مشکل در کیفیت غذا یا نحوه برخورد کارکنان و یا در هر یک از مراحل رزرو و تحویل غذا می توانید بصورت زیر عمل کنید:

 

 

دریافت فرم گزارش از سایت یا اداره تغذیه دانشگاه

 
 
 

مراجعه به اداره تغذیه و تحویل فرم گزارش و دریافت شماره پیگیری

 

 
 
 

تماس و یا مراجعه به اداره تغذیه جهت پیگیری نتیجه مشکل گزارش شده

 

 

  • جهت حفظ نظم از گزارش شفاهی و دسته جمعی مشکلات خودداری فرمائید.
  • فقط به مشکلاتی که از طریق فرم گزارش اعلام شده است رسیدگی خواهد شد.
  • دانشجویان گرامی می توانند نظرات و پیشنهادات خود را نیز در فرم گزارش نوشته و به اداره تغذیه اعلام فرمایند.