امروز : یکشنبه ششم مهر 1399
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


راهنمای افزایش اعتبار از طریق کارت شارژ

راهنمای افزایش اعتبار از طریق کارت شارژ

جهت انجام افزایش اعتبار از طریق کارت شارژ بصورت زیر عمل می کنید. ابتدا کارت دانشجویی را در مقابل دستگاه مورد نظر قرار داده تا اطلاعات اتوماسیون تغذیه شما را بخواند.

در صفحه نمایش دستگاه رمز کارت شارژ را وارد نموده و کلید تایید دستگاه را فشار دهید.

 

با تایید عملیات فوق مبلغ شارژ به سامانه اتوماسیون تغذیه شخص اضافه می شود.

تذکر: دانشجویان محترم می توانند کارت شارژهای را از انتشارات و یا بوفه دانشگاه خریداری نمایند.

تذکر: در صورت نمایان شدن پیغام "تکرار در محدوده زمانی ثبت" در صفحه نمایش دستگاه به مدت یک دقیقه صبر نموده و دوباره اقدام به انجام عملیات مورد نظر نمایید.