امروز : یکشنبه ششم مهر 1399
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


راهنمای افزایش اعتبار از طریق پوز بانکی

راهنمای افزایش اعتبار از طریق پوز (POS) بانکی

جهت انجام افزایش اعتبار از طریق پوز بانکی بصورت زیر عمل می کنید. ابتدا کارت دانشجویی را در مقابل دستگاه مورد نظر قرار داده تا اطلاعات اتوماسیون تغذیه شما را بخواند.

در صفحه نمایش دستگاه نام و نام خانوادگی دانشجو و میزان اعتبار باقیمانده در اتوماسیون تغذیه ایشان ظاهر می شود. در مقابل عبارت افزایش باید مبلغ شارژ مورد نظر نوشته شود. بعد از نوشتن مبلغ شارژ کلید تایید دستگاه را فشار دهید.

با تایید مبلغ شارژ دستورات زیر به ترتیب در دستگاه پوز (POS) بانکی ظاهر می شود که در هر مرحله با توجه به نوع دستور آن را اجرا می کنید.

 

 

با ظاهر شدن عبارت بالا کارت عابر خود را بر روی دستگاه پوز (POS) بانکی کشیده و کلمه عبور چهار رقمی عابر بانک خویش را وارد و تایید نمایید.

 

تذکر: اگر تراکنش مورد نظر با موفقیت صورت پذیرد مبلغ شارژ از حساب بانکی شما کسر و به حساب تغذیه شما اضافه  و پیغام تایید بر روی صفحه دستگاه ظاهر خواهد شد.