امروز : یکشنبه سی ام شهریور 1399
معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی


مرکز بهداشت دانشجویی

دانشگاه عرصه فعالیت های فكری، چالش های اندیشه و راهبری جامعه به سوی آینده های روشنتر قلمداد می شود كه یكی از مهمترین مولفه های این نهاد دانشجو است. در واقع تمامی تلاش های صورت گرفته در آموزش عالی كشور برای تربیت بایسته و شایسته این گروه است. عمده این تلاش ها فراهم آوردن امكانات آموزشی و پژوهشی، تامین نیازهای اساسی و اولیه زندگی فردی و اجتماعی و بطور كلی كوشش برای محیطی آرام، پویا و نشاط انگیز است تا این نیروی عظیم و سازنده، جز پیشرفت و تعالی هدفی نداشته باشد و اسیر مشكلات حاشیه ای نبوده و با جسمی سالم و روانی آسوده در این راه گام بردارد. بهداشت و درمان دو مقوله ای است كه می تواند در ساختن یك جامعه دانشگاهی پویا و فراهم آوردن سلامتی و آرامش جسمی، روانی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا نماید.

برای دستیابی به این مهم، مركز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی قم، به عنوان زیرمجموعه حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه عهده دار ارائه خدمات بهداشتی به دانشگاهیان گردیده است.
مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه صنعتی قم فعالیت خود را از آبان سال 89 آغاز نموده است و از فعالیتهای آغازین این مرکز تست پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود و خدمات بهداشتی ودرمانی رایگان به تمامی دانشجویان و کارکنان دانشگاه می باشد.