5  
سه شنبه پنجم مرداد 1400 ساعت 9:54 ق ظ

قوانین و بخشنامه ها

آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir