امروز : چهارشنبه بیست و ششم تیر 1398
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


پیوندهای مرتبط

پیوندهای مرتبط

http://karamouzi.irost.org/          سامانه ملی کارآموزی

http://bazarganiqom.ir/               سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (حوزه بازرگانی)

http://qom.mim.gov.ir/               سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (حوزه صنایع و معادن)

http://www.freezones.ir/             منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

http://qomiec.ir/                       شرکت شهرک های صنعتی استان قم

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir