امروز : یکشنبه بیست و هشتم دی 1399
طرح همیار صنعت
ایده ای نوآورانه از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی قم در راستای ارتباط بین صنعت و دانشگاه در این طرح دانشجویان علاقمند به یادگیری تجارب صنعتی و آشنایی با محیط های کسب و کار در قالب گروه های همیار صنعت پس از طی آموزش های اولیه بنا بر درخواست واحد های صنعتی به کارخانجات و واحدهای صنعتی اعزام گردیده تا مدیریت واحد های صنعتی را در حل  مسائل و موضوعات مختلف پژوهشی و فنی یاری نماید .
این طرح که در حدود یک است از 1396 در دانشگاه صنعتی قم به طور جدی شروع گردیده است تاکنون توانسته است موفقیت های چشمگیری را در بحث ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه به دست آورد. اهداف راهبردی در چشم انداز طرح همیار صنعت توانمند سازی دانشجویان برای بازار کار و همچنین تربیت دانشجویان کارآفرین می باشد.که  امید است با همت و تلاش مسئولین دانشگاه و دانشجویان علاقمند و همچنین همکاری ارگان های مرتبط با صنعت و صنعتگران استان قم بتوان روز به روز به این اهداف نزدیک تر شویم.

مرکز نوآوری