امروز : جمعه چهارم تیر 1400

لیست تفاهم نامه های دفتر ارتباط با صنعت

وضعیت

سال

شرکت های طرف تفاهم نامه

فعال

سال 98

شرکت معدن منگنز ونارچ قم

فعال

سال 98

مزرعه فدک قم

فعال

سال 98

دفتر نخبگان شهید فهمیده استان قم

فعال

سال 98

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

فعال

سال 98

سازمان بسیج مهندسین استان قم

فعال

سال 97

تفاهم نامه نیروی دریایی سپاه

فعال

سال95

شرکت توزیع برق استان قم

نیاز به تمدید دارد

سال 93

اداره استاندارد استان قم

نیاز به تمدید دارد

سال 94

آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه قم

نیاز به تمدید دارد

سال 92

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

نیاز به تمدید دارد

سال 95

تفاهم نامه شرکت آب و فاضلاب

نیاز به تمدید دارد

سال 95

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان قم

نیاز به تمدید دارد

سال 94

سازمان صنعت، معدن و تجارت

نیاز به تمدید دارد

سال 95

شركت شهرك هاي صنعتي استان قم

نیاز به تمدید دارد

سال 94

مرکز رشد دانشگاه قم

  

مرکز نوآوری