امروز : سه شنبه هشتم مهر 1399
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


اولویت های پژوهشی ثبت احوال93

اولویت های پژوهشی سال 93 سازمان ثبت احوال کشور اعلام شد.
  1. مطالعه اهمیت شناسایی الکترونیک(EId) در فضای مجازی
  2. بررسی ضرورت امضای دیجیتال (امضای الترونیک) در کارت هوشمند ملی
  3. مطالعه و براورد مدل کسب و کار سازمان براساس کارت هوشمند ملی و خدمات مبتنی بر آن
  4. بررسی چگونگی نظارت سیستمی بر خدمات قابل ارائه به مردم در سطح ادارات ثبت احوال
  5. بررسی مهندسی و ساماندهی نحوه انتخاب نام در سطح کشور با توجه به ارزش ها و سلیقه های مختلف مردم
  6. بررسی چگونگی واگذاری خدمات به بخش غیردولتی با تفکیک منطقی وظایف حاکمیتی از تصدی گری
  7. بررسی و آسیب شناسی الکترونیکی کردن فرایندهای ثبت و نگهداری اسناد هویتی
  8. مطالعه مفهوم سیادت و نقش سازمان ثبت احوال در صیانت و ارتقای فرهنگ تکریم سیادت در کشور
  9. مطالعه فرصت ها و تهدیدهای پیش روی بهره برداری از آرشیو الکترونیک اسناد
10. بررسی راهکارهای افزایش اتقان و امنیت اسناد هویتی با رویکرد ثبت احوال نوین
11. بررسی اثربخشی ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان دولت و راهکارهای بهبود آن
12. بررسی جرایم سازمان یافته و اسناد هویتی
13. بررسی و مطالعه تولید و انتشار آمارهای ثبتی جمعیت مکان محور
14. بررسی علل و عوامل موثر بر کم ثبتی و دیرثبتی واقعه فوت و بهبود فرایند آن
15. مطالعه و تدوین راهکارهای مشارکت سازمان در اجرای سیاست های جمعیتی
16. بررسی نحوه پایش، ارزیابی و اثربخشی سیاستهای جمعیتی کشور
17. بررسی تطبیقی ثبت وقایع چهارگانه ثبت احوال ایران با کشورهای منتخب
18. بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال ایران با کشورهای منتخب
19. بررسی عوامل موثر در افزایش و کاهش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ثبت احوال کشور
20. مطالعه راهکارهای عملیاتی برای چابک سازی، روان سازی و شفاف سازی سازمان ثبت احوال کشور
21. مطالعه راهکارهای اجرایی نمودن رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در سازمان ثبت احوال کشور
22. بررسی تغییرات تشکیلات سازمانی در گذر از سیستم سنتی به نوین در سازمان ثبت احوال کشور
23. مطالعه راهکار ها و چالش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان ثبت احوال کشور
  1. بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی و نسبت آن با بهره وری کارکنان
دانلود کار برگ طرح پیشنهادی پژوهشی (proposal) و راهنمای تکمیل آن
مرکز نوآوری