امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
ثبت نام

ثبت نام


مدارک ثبت نام

مدارک ثبت نام
  •  اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی همراه با دو برگ کپی از مدارک
  •  ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی همراه با دو برگ کپی از ریزنمرات
  •   اصل شناسنامه همراه با چهار برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه
  •  اصل کارت ملی همراه با چهار برگ کپی از هر دو طرف کارت ملی
  •  اصل کارت پایان خدمت همراه با دو برگ کپی از هر دو طرف کارت پایان خدمت
  • 12 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید
  •   اصل کلیه ی فرم های تکمیل شده مورد نیاز پذیرفته شدگان
  •  اصل فرم مشخصات
  •  رسید تائیدیه تحصیلی ( کلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر گواهی پیش دانشگاهی خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست تائیدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود نمایند ورسید مربوط را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند)