امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
حوزه ریاست

حوزه ریاست


راهنما

مدارک مورد نیاز جهت متقاضیان جذب پیمانی :

 • اصل و کپی مدارک تحصیلی( در صورت ارائه دانشنامه لازم است ریزنمرات نیز ضمیمه گردد) –اصل و کپی مدارک هویتی و نظام و ظیفه-عکس 3*4
 • پایان نامه ارشد و دکتری
 • مستندات پژوهشی، سوابق آموزشی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی، توانمندی ها، ایثارگری
 • رزومه علمی
 • فرم شماره یک(موجود در سامانه نور رضوی)

 به منظور تسهیل فرآیند تبدیل وضعیت و ارتقا  اعضای محترم هیات علمی نكات زیر جهت اطلاع و تاكید یادآور میگردد:

راهنمای تبدیل وضعیت در سامانه نور رضوی

مراحل تبدیل وضعیت :

 • درخواست‎ تبدیل وضعیت را از طریق اتوماسیون اداری خطاب به دبیر هیأت اجرایی جذب ارسال فرمایید.
 • جداول مربوط به تبدیل وضعیت به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه جذب تحویل داده شود.
 • پرونده پس از بررسی اولیه و در صورت عدم نقص و تایید وارد فرایند خواهد گردید.
 • نام کاربری در سامانه نور رضوی برای متقاضیان تعریف خواهد شد.
 • نام کاربری و رمز عبور به ایمیل متقاضیان ارسال خواهد شد و پس فعال شدن اکانت، متقاضیان می توانند نسبت به بارگذاری اطلاعات خواسته شده در سامانه اقدام فرمایند.
  توجه ۱- نام كاربری كد ملی و رمز عبور ۴ عدد آخر كد ملی می‎باشد.
  توجه ۲- در صورت بروز اشكال احتمالی در سامانه مذكور، با شماره تماس‌های موجود در بخش ارتباط با مركز یا ارسال پیام در سامانه موضوع را با كارشناسان پشتیبانی مركز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم(02182234666) در میان بگذارید.
 • كلیه مدارك درخواستی (از جمله شناسنامه، كارت ملی، پایان خدمت، اولین حكم و اخرین حكم، رزومه علمی،  مدارك تحصیلی دارای معدل یا ریزنمرات شامل فوق دیپلم (در صورت ناپیوسته بودن)، لیسانس، فوق لیسانس و دكتری تخصصی و...) باید در سامانه بارگذاری شود.
 • کلیه مدارک با کیفیت مطلوب اسکن شده و از مستندات عکس گرفته نشود.
 •  پس از بارگذاری كلیه مدارك و اطمینان از آن نسبت به تائید رزومه اقدام شود و به دبیرخانه جذب جهت تایید در سامانه اطلاع رسانی گردد.

مراحل تهیه و تکمیل فرمها و سی دی (تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی)

 تکمیل فرمها

-         کلیه کاربرگ ها جای اسم و امضا داشته باشند.

-         نمایه مقالات به همراه فرم شناسه بند 3-1 بر روی هر مقاله قرار داده شود.(شناسه مقالات بند 3-1 در قسمت فرم ها موجود می باشد)

-         بر روی تمام مستندات ردیف و بند مربوطه ذکر شود.

-         برای هر مورد ذکر شده در کاربرگ مستند مربوطه پرینت گرفته شود و زیر کاربرگ مربوطه قرار داده شود.

-         کاربرگ ها داخل زونکن و کاور به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب تحویل داده شود.(خواهشمند است از هرگونه پانچ کردن خودداری شود)

 مدارک مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی :

 • مدارک تحصیلی-مدارک شناسنامه ایی -نظام وظیفه-اولین حکم استخدامی و کلیه احکام کارگزینی با عنوان ارتقا پایه استحقاقی
 • پایان نامه ارشد و دکتری
 • سی دی اسکن مستندات و فایل word جدول ها (فرم الف، ماده 1، ماده2، ماده3، ماده 4)  وpdf  مقالات بند 3-1
 • پس از تکمیل پرونده نسبت به دریافت رسید از دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اقدام فرمایید، پس از تاریخ رسید نهایی امکان اضافه کردن مستندات جدید به پرونده امکان پذیر نخواهد بود.

 مدارک مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی : 

 • مدارک تحصیلی(در صورت ارائه دانشنامه مقاطع تحصیلی، لازم است ریزنمرات نیز ضمیمه گردد)-مدارک شناسنامه ایی- نظام وظیفه-اولین حکم رسمی آزمایشی ممهور به مهر هیأت ممیزه-کلیه احکام کارگزینی با عنوان ارتقا پایه استحقاقی
 • پایان نامه ارشد و دکتری
 • فایل  word جدول های تکمیل شده  (فرم الف،فرم ب، ماده 1، ماده2، ماده3، ماده 4) pdf  مقالات بند 3-1
 • تکمیل فرم شناسه مقالات بند 3- 1  (موجود در سایت دانشگاه در قسمت فرم های تبدیل وضعیت)
 • تکمیل جدول  شناسه مقالات بند 3- 1  (موجود در سایت دانشگاه در قسمت فرم های ارتقا مرتبه)
 • درج ردیف و بند مربوط به هر مستند
 • پس از تکمیل پرونده نسبت به دریافت رسید از دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اقدام فرمایید. پس از تاریخ رسید نهایی امکان اضافه کردن مستندات جدید به پرونده امکان پذیر نخواهد بود.

 مدارک مورد نیاز جهت ارتقا مرتبه : 

 • مدارک تحصیلی(در صورت ارائه دانشنامه مقاطع تحصیلی، لازم است ریزنمرات نیز ضمیمه گردد)-مدارک شناسنامه ایی- نظام وظیفه-احکام کارگزینی (متقاضی با وضعیت استخدامی پیمانی: اولین حکم استخدامی- کلیه احکام کارگزینی با عنوان ارتقا پایه استحقاقی/متقاضی با وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی: اولین حکم رسمی آزمایشی ممهور به مهر هیأت ممیزه - کلیه احکام کارگزینی با عنوان ارتقا پایه استحقاقی/متقاضی با وضعیت استخدامی رسمی قطعی : -اولین حکم رسمی آزمایشی ممهور به مهر هیأت ممیزه -اولین حکم استخدامی رسمی قطعی ممهور به مهر هیأت ممیزه - کلیه احکام کارگزینی با عنوان ارتقا پایه استحقاقی)
 • پایان نامه ارشد و دکتری
 • CD  فایل word جدول های تکمیل شده  (فرم الف،فرم ب، ماده 1، ماده2، ماده3، ماده 4) pdf  مقالات بند 3-1
 • تکمیل فرم شناسه مقالات بند 3- 1  (موجود در سایت دانشگاه در قسمت فرم های تبدیل وضعیت)
 • تکمیل جدول  شناسه مقالات بند 3- 1  (موجود در سایت دانشگاه در قسمت فرم های ارتقا مرتبه)
 • درج ردیف و بند مربوط به هر مستند
 • پس از تکمیل پرونده نسبت به دریافت رسید از دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اقدام فرمایید. پس از تاریخ رسید نهایی امکان اضافه کردن مستندات جدید به پرونده امکان پذیر نخواهد بود.

 نکات قابل توجه در خصوص تکمیل جدول های متقاضیات ارتقا مرتبه و تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 •       در خصوص مقالات بند 3-1 در ستون "موسسه/کشور محل انتشار" علاوه بر نام کشور،  نام موسسه را  نیز ذکر فرمایید.
 •      خواهشمند است مقالات به ترتیب تاریخ انتشار در جدول درج گردد.
 •       در بند 3-13 چنانچه دفاع مربوط به دانشگاه دیگری به جز دانشگاه محل خدمت باشد نیاز به ارائه نامه از سوی آن دانشگاه خواهد بود.
 •       در بند 3-5 و 3-6 گواهی و مستنداتی که نشاندهنده ثبت کنفرانس می باشد ضمیمه مقالات گردد.
 •       در صورتیکه مقاله ایی جدیدا منتشر شده برای مثال 2018 و ضریب چاپ مقاله اعلام نشده آخرین ضریب تاثیر اعلام شده، ثبت شود.
 •       الصاق مدارک مربوط به درجه علمی و پزوهشی مجله و نمایه نشریات الزامی است.
 •       در صورتیکه پرینت مقالات داخلی ارائه شود، الصاق صفحه شناسنامه مجله الزامی است.
 •      در صورتیکه پرینت مقاله خارجی ارائه شود، الصاق پرینت صفحه اول سایت مربوطه الزامی است.
 •       در صورتیکه نشریه ایی همزمان در چند پایگاه نمایه شده باشد، اولویت ثبت ضریب تاثیر به ترتیب1. JCR 2. Scopus 3. Isc می باشد.(ضریب تاثیر یک پایگاه به ترتیب اولویت ثبت شود)
 •       در خصوص مقالاتی که در دو سال اخیر منتشر شده اند، آخرین ارزیابی اعلام شده ثبت شود.

کلیه ستون های جدول توسط متقاضیان محترم تکمیل شود و الصاق مستندات مربوط به درجه علمی و پژوهشی و نیز نمایه مجلات، توسط متقاضی الزامی می باشد. ملاک اعتبار و نمایه مجلات، سال چاپ مقاله می باشد. 

 • خواهشمند است پس از اتمام فرآیند درخواست و صدور تاییدیه، نسبت به دریافت مدارک و مستندات خود از دبیرخانه جذب ظرف دوهفته اقدام فرمایید. بدیهی ست این واحد پس از اتمام روند هر پرونده بدلیل کمبود فضا  به امحای مدارک اقدام خواهد نمود .
 • چنانچه پرونده متقاضیان محترم ارتقا و تبدیل وضعیت بنا به هر دلیلی از روند جذب خارج گشت، خواهشمند است جهت عودت پرونده به دبیرخانه جذب مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امام جواد - علیه السلام - فرمود:
مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّتی بِقُمْ، فَلَهُ الْجَنَّتهُ. هركس قبر عمّه ام ـ حضرت معصومه سلام الله علیها ـ را با علاقه و معرفت در قم زیارت كند، أهل بهشت خواهد بود.
«كامل الزیارات، ص 536، ح 827»
هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد
خطبه ی غدیریه
حضرت امام هادی (ع):
شکرگزاری از نعمت، از خود نعمت بهتر است چون نعمت متاع دنیای فانی است و لکن شکر، نعمت جاودانه آخرت است.
(بحارالانوار، ج75، ص 365؛ تحف العقول، ص 483)
پیامبر خدا (ص) می فرمایند :
مَن سَعی عَلی عِیالِهِ فی طَلَبِ الحَلالِ فَهُوَ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ هركس در جست و جوی حلال، برای گذران زندگی خانواده اش بكوشد،[تلاشِ] او در راه خدا است.
كنز العمّال : 4 / 12 / 9252 . 
امام سجاد(ع) فرمودند:
رَأیتُ الْخَیرَ كُلَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمّا فی أیدی ‌النّاسِ. همه خوبی ها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است دیدم.
(بحارالأنوار، ج52، ص2)
امام صادق(ع) می‏ فرمایند:
مَن كَسِلَ عَن طَهورِهِ وصَلاتِهِ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ آخِرَتِهِ ، ومَن كَسِلَ عَمّا یُصلِحُ بِهِ أمرَ مَعیشَتِهِ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ دُنیاهُ ؛  هر كس در طهارت و نمازش سستی كند ، خیری در كار آخرتش نباشد و هر كه در سامان بخشی به گذران زندگی اش سستی ورزد ، خیری در كار دنیایش نباشد .
الكافی : 5 / 85 / 3
امام سجاد(ع) فرمودند:
قالَ الاْمامُ عَلیّ بنُ الْحسَین، زَیْنُ الْعابدین (عَلَیْهِ السَّلام) : نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِی وَجْهِ أخِیهِ الْمُؤْمِنِ لِلْمَوَدَّهِ وَالْمَحَبَّهِ لَهُ عِبادَه. امام سجاد(ع) فرمود: نظر كردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روی علاقه و محبّت عبادت است.
تحف العقول: ص 204
امام رضا (ع)می‏ فرمایند:
هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی برطرف نماید، خداوند در روز قیامت انـدوهش را از قلبش برطرف می سازد
(اصول کافی، ج ۳، ص ۲۶۸)
گالری دانشگاه