امروز : شنبه شانزدهم اسفند 1399
مدیریت تربیت بدنی

مدیریت تربیت بدنی


نتایج نظر سنجی

نظر شما در مورد فعالیتهای فوق برنامه چیست؟
 • عالی
  36% (21 نفر)
 • متوسط
  21% (12 نفر)
 • ضعیف
  42% (24 نفر)
 • بقیه نظر سنجی ها
 • تست