امروز : شنبه شانزدهم اسفند 1399
مدیریت تربیت بدنی

مدیریت تربیت بدنی


معرفی اداره تربیت بدنی

اهداف و مأموریت های اداره

  • حفظ باورها و هویت ارزش های فرهنگ اسلامی و ملی در دانشجویان و دانشگاهیان
  • تعمیم عدالت و توسعه همه جانبه و متوازن برنامه ها و فعالیت های ورزشی
  • گسترش و بسط فرهنگ ورزش در میان دانشگاهیان و دانشجویان برای نیل به جامعه ای سالم و تندرست و ایجاد نسلی شاداب
  • هدایت و حمایت و نظارت مستمر بر فعالیت های انجمن های ورزشی
  • تعمیق باورها و ارزش های دینی از طریق برنامه ها و فعالیت های ورزشی
  • تشویق و ترغیب کلیه دانشگاهیان به حفظ سلامت و تندرستی خود از طریق مشارکت فعال در ورزش
  • جهت دهی و غنی ساختن اوقات فراغت دانشگاهیان با فعالیت های سلامت بخش ورزشی
  • کوشش در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی مربیان و کارشناسان و دیگر کارکنان امور ورزشی دانشگاه ،از طریق برگزاری کلاس های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت با هماهنگی دفتر آمزش های آزاد
  • تشکیل کمیته ها و هیات ورزشی به منظور ایجاد هماهنگی در امور تربیت بدنی و ورزش در سطح دانشگاه
  • توسعه و تقویت ورزش دانشگاهی و کمک به ارتقای عزم و اقتدار ملی دانشگاهیان از طریق برنامه های ورزشی

 

واحدهای اداره تربیت بدنی

طرح و برنامه

شرح وظایف واحد : تهیه طرحها و برنامه های سالانه ، تهیه و تنظیم و ارائه آمار و ارزیابی عملکرد یکساله تربیت بدنی ، تهیه گزارشات، ارائه طرح جهت توسعه اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه ، طرح تغییرکاربری فضاهای غیرورزشی دانشگاه به فضاهای ورزشی، توسعه فرهنگ ورزش همگانی بویژه در خوابگاهها و ارایه طرحهای آموزشی درجهت رشدوارتقاء دانش ومهارت های ورزشی دانشگاهیان و توسعه انجمنهای ورزشی دانشجویی

ورزش همگانی

شرح وظایف: برنامه ریزی برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه

- توسعه و گسترش فعالیت های ورزشی درون دانشگاهی بخصوص ورزش های همگانی

- غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان

- توسعه مشاركت دانشجویان در فعالیت های ورزشی درون دانشگاهی

- ارتقاء سطح ورزش دانشجویی

- اشاعه فرهنگ ورزش در بین دانشجویان

- بهبود كیفیت زندگی دانشجویان

آموزش

شرح وظایف واحد: برنامه ریزی و اجرای کلاسها و کارگاههای آموزشی در راستای رشد و ارتقاء دانش ومهارت های ورزشی دانشجویان و کارکنان

اماکن ورزشی

شرح وظایف واحد: نگهداری ، ساماندهی ، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاه و پیگیری جهت تعمیرات لوازم و وسایل ورزشی موجود و برنامه ریزی برای استفاده دانشجویان، کارکنان و ... از سالنها

ورزش قهرمانی

شرح وظایف: برنامه ریزی تمرینات و برگزاری اردوهای آمادگی تیمهای دانشگاه و نظارت بر برگزاری تمرینات ، جذب قهرمان و دانشجویان نخبه ورزشی برای تقویت تیمهای دانشگاه و اعزام تیمها به مسابقات برون دانشگاهی .

ورزش کارکنان

شرح وظایف واحد: برنامه ریزی به منظور توسعه ورزش کارکنان ، تشکیل و اعزام تیمهای کارکنان به مسابقات کارکنان دولت و دانشگاهها ، برگزاری جشنواره ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه

دفتر و روابط عمومی:

شرح وظایف واحد: انجام کلیه عملیات مربوط به تایپ و تکثیر ، دریافت، ثبت، تفکیک، توزیع، پیگیری و ارسال نامه های اداری و جمع آوری، طبقه بندی و نگهداری اسناد و مدارک ، آیین نامه ها با روش منطقی منظم به نحوی که بتوان به سادگی و به سرعت به آنها دسترسی یافت و و انجام امور مربوط به جلسات و تهیه صورتجلسه و همچنین اطلاع رسانی و تبلیغات فعالیت های اداره تربیت بدنی از طریق سایت و ...، پاسخ گویی و راهنمایی مراجعان