امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

اطلاعیه شماره 2 خوابگاه شاهد

سه شنبه هجدهم شهریور 1393 ساعت 9:22 ب ظ
اطلاعیه شماره 2 خوابگاه شاهد
1-  اسکان از روز شنبه 93/6/29 در ساختمان شماره 2 شاهد به صورت موقت می باشد و تاریخ تحویل اتاق هاروز دوشنبه 93/6/31 خواهد بود.
2-  واریز مبلغ شهریه خوابگاه از تمامی شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.
3-  جهت صدور کارت خوابگاهی در زمان ثبت نام ارائه یک قطعه عکس 4*3 الزامیست.
4- اداره امور خوابگاهها از دریافت فیش های واریزی ناقص و پشت نویسی نشده معذور است، توصیه می شود قبل از مراجعه به اداره خوابگاهها نسبت به پشت نویسی فیش های واریزی اقدام نمایید.
5-  پشت نویسی فیش واریزی: 1- بابت شهریه خوابگاه نیمسال اول 94-93 2-نام و نام خانوادگی 3- شماره دانشجویی 4- شماره فیش واریزی 5-تاریخ واریز 6-مبلغ واریز 7-رشته تحصیلی 8-روزانه یا شبانه 9-تلفن همراه 10-آدرس
6-  شماره حساب واریز شهریه خوابگاه: 2178983501000 بانک ملی ایران به نام دانشگاه صنعتی قم
7-  دانشجویانی که موفق به تحویل فرم هم اتاقی نشده اند می توانند فرم هم اتاقی را از سایت دانشگاه دانلود نموده و روز ثبت نام تحویل اداره امور خوابگاهها نمایند.
8-   جهت اطلاع از شماره اتاق وتحویل کلید نماینده هر اتاق روز دوشنبه مورخ93/6/31 به اداره امور خوابگاهها مراجعه نماید.
9-تحویل اتاقها به تفکیک سال ورود خواهد بود :
ورودی های91 و 90 از اتاق 201 تا 214 و اتاق 102 تا 109 ورودی 93-92: اتاق 110 تا 117 و خوابگاه 1تا 7
10- ثبت نام از دانشجویان خوابگاهی (دانشجویانی که ترم گذشته در خوابگاه اسکان دائم داشتند) از روز شنبه 93/6/22 و دانشجویان سنوات غیر مجاز، ورودی جدید و دانشجویان میهمان از روز شنبه 93/6/29 خواهد بود.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود