امروز : سه شنبه چهاردهم مرداد 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

قابل توجه معاونین و مدیران دانشگاه
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت 10:44 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


تاریخ و زمان برگزاری  جلسات هیأت رئیسه- شورای دانشگاه و شورای پژوهشی به شرح ذیل می باشد.
تاریخ و ساعت جلسات هیأت رئیسه

ساعت

روز

تاریخ

ردیف

9/45 الی 11

دوشنبه

93/06/31

1

9/45 الی 11

دوشنبه

93/07/28

2

9/45 الی 11

دوشنبه

93/08/26

3

9/45 الی 11

دوشنبه

93/09/24

4

9/45 الی 11

دوشنبه

93/10/29

5

9/45 الی 11

دوشنبه

93/11/27

6

9/45 الی 11

دوشنبه

93/12/25

7

تاریخ و ساعت جلسات شورای دانشگاه

ساعت

روز

تاریخ

ردیف

9/45 الی 11

دوشنبه

93/7/14

1

9/45 الی 12

شنبه

93/8/10

2

9/45 الی 11

دوشنبه

93/9/10

3

9/45 الی 11

دوشنبه

93/10/8

4

9/45 الی 11

دوشنبه

93/11/13

5

9/45 الی 11

دوشنبه

93/12/11

6

تاریخ و ساعت جلسات شورای پژوهشی

ساعت

روز

تاریخ

ردیف

9/45 الی 11

دوشنبه

93/7/7

1

9/45 الی 11

دوشنبه

93/8/5

2

9/45 الی 11

دوشنبه

93/9/3

3

9/45 الی 11

دوشنبه

93/10/1

4

9/45 الی 11

دوشنبه

93/11/6

5

9/45 الی 11

دوشنبه

93/12/4

6

 

 

 

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود