امروز : سه شنبه چهاردهم مرداد 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

آگهی مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قم
یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 ساعت 9:26 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


 دانشگاه صنعتی قم در نظر دارد طبخ و توزیع غذای دانشجویی خود را در سال تحصیلی94-93 به شركت های خدماتی صلاحیت دار واگذار نماید؛ لذا متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه از تاریخ 93/05/18 لغایت 93/05/22 به دبیرخانه دانشگاه واقع درجاده قدیم قم - تهران، بعد از دانشگاه پردیس(دانشگاه تهران)، جنب هلال احمر مراجعه نمایند.
آخرین مهلت عودت مدارك و اسناد مناقصه به دانشگاه وشركت در مناقصه پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 93/06/02 می باشد.
زمان بازگشایی پاكت ها روز دو شنبه مورخ 93/06/03 ساعت 10صبح می باشد.
شماره تماس 3-36641601
 
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود