امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

تاریخ ثبت نام  دانشجویان جدیدالورود
پنج شنبه 1390/6/24 دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف( الف-ب-پ-ت-ث) شروع می شود.- جمعه 1390/6/25 دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ( ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر) شروع می شود.-شنبه 1390/6/26 دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ( ژ-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع) شروع می شود.
سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390 ساعت 10:27 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


تاریخ ثبت نام  دانشجویان جدیدالورود
پنج شنبه  (1390.6.24) دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با  حروف( الف-ب-پ-ت-ث) شروع می شود.
جمعه  (1390.6.25) دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با  حروف ( ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر) شروع می شود.
شنبه  (1390.6.26) دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با  حروف ( ژ-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع) شروع می شود.
یکشنبه  (1390.6.27) دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با  حروف ( غ-ف –ق-ک-گ-ل-ن-و-ه-ی) شروع می شود.
دوشنبه  (1390.6.28) دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با  حرف ( م) شروع می شود.
  • لازم به تذکر است ثبت نام فقط در تاریخ های اعلام شده صورت می پذیرد و به هیچ عنوان هیچ دانشجویی خارج از زمانبندی فوق که بر مبنای حروف الفبا ثبت نام نخواهد شد، آخرین تاریخ ثبت نام 28/6/90 می باشد وبعد از این تاریخ به هیچ عنوان از هیچ دانشجویی ثبت نام به عمل نمی آید.
  • ساعت های ثبت نام : 8 صبح الی 13 -   14 بعد ازظهرالی 18
شروع کلاسها از تاریخ (1390.7.3) می باشد
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود