امروز : شنبه پنجم فروردین 1402
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

مدیران امور اداری و پشتیبانی وهمچنین حقوقی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه صنعتی قم منصوب شدند

یکشنبه چهارم دی 1401 ساعت 11:25 ق ظ
مدیران امور اداری و پشتیبانی وهمچنین حقوقی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه صنعتی قم منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی احکام جداگانه ای از جانب دکتر رضائی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم، مهندس امیر حسین اکبری به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی و مهندس ابوالفضل یوسفی به عنوان مدیر حقوقی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب شدند.همچنین در جلسه ای از زحمات آقای یوسفی در زمان مسئولیت مدیریت امور اداری و پشتیبانی و آقای فرامرز رضایی پویا در زمان مسئولیت مدیریت حقوقی و پاسخگویی به شکایات تقدیر و تشکر به عمل آمد.

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود