امروز : شنبه بیست و دوم مرداد 1401
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی قم به‌عنوان مشاور و دستیار هماهنگی‌های امور آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

یکشنبه بیست و ششم تیر 1401 ساعت 1:1 ب ظ
عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی قم به‌عنوان مشاور و دستیار هماهنگی‌های امور آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد
 به‌ گزارش روابط‌عمومی دانشگاه :طی حکمی از جانب دکتر قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضا علیزاده عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه صنعتی قم به‌عنوان مشاور و دستیار هماهنگی‌های آموزشی وزارت عتف منصوب شد.در بخشی از این حکم آمده‌است: انتظار می‌رود با مشارکت فعال و بهره‌ گیری از خرد جمعی و محتوای آموزشی و مهارتی و هماهنگی و همفکری با مدیران و یاوران علمیبر پایه قوانین و راهبردهای تحول معاونت آموزشی وزارت متبوع نقش شایسته در تحقق امور ایفا نمائید.

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود