امروز : شنبه بیست و دوم مرداد 1401
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

اطلاعیه ترم تابستان

سه شنبه چهاردهم تیر 1401 ساعت 11:14 ق ظ
اطلاعیه ترم تابستان

دانشکده علوم پایه

 ساعت

11:30-7:30

15:30-11:30

 18:30_15:30

15:30-18:30

19:30 _17:30

روزهای هفته  

شنبه

ریاضی 2   دکتر مسلمی

گروه 1

معادلات  دکتر قرباتی

 

گروه 1

اندیشه اسلامی

دکتر قربانی مبین
گروه1

تفسیر قران

دکترمجاهدیان
گروه1

 

یکشنبه

ریاضی 2 دکتر مسلمی

 

گروه1

معادلات دکتر قرباتی

گروه 1

تفسیر قران

دکتر مجاهدیان

گروه1

اندیشه اسلامی
 دکتر قربانی مبین
گروه1

 

دوشنبه

ریاضی 2 دکتر مسلمی
گروه 1

معادلات دکتر قرباتی

گروه 1

اندیشه اسلامی

دکتر قربانی مبین
گروه1

تفسیر قران

دکتر مجاهدیان
گروه1

 

سه شنبه

فیزیک1 
 دکتر برخوردار
گروه1

فیزیک2
 دکتر برخوردار
گروه1

فیزیک1 
 دکتر برخوردار
گروه1

 

 

چهارشنبه

فیزیک2
  دکتر برخوردار
گروه1

فیزیک1 
 دکتر برخوردار
گروه1

فیزیک2
 دکتر برخوردار
گروه1

 

 

قابل توجه دانشجویان: کلاس های ترم تابستان مجازی ارائه خواهد شد ولی امتحانات پایان ترم آن به صورت حضوری خواهد بود. ثبت نام دانشجویان میهمان از تاریخ 20/4/1401 الی 22/4/1401 خواهد بود و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. لذا دانشجویان میهمان حتما در این تاریخ با برگه معرفی نامه از دانشگاه خود به واحد اموزش کل جهت ثبت نام مراجعه فرمایند.

تاریخ امتحانات :

تاریخ امتحان معادلات دیفرانسیل :   1/6/1401  ساعت 9 صبح    ،         تاریخ امتحان ریاضی 2 : 2/6/1401  ساعت 9 صبح   ،        تاریخ امتحان فیزیک 1: 5/6/1401 ساعت 9 صبح   ،        تاریخ امتحان فیزیک 2 : 6/6/1401    ساعت 9 صبح   

تاریخ امتحان تفسیر قران : 1/6/1401     ساعت 11.30 صبح         ،           تاریخ امتحان اندیشه 1 : 2/6/1401      ساعت 11.30 صبح        

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود