امروز : جمعه دهم تیر 1401
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

زمان انجام مصاحبه حضوری مقطع دکتری

سه شنبه بیست و چهارم خرداد 1401 ساعت 8:17 ق ظ
 زمان انجام مصاحبه حضوری مقطع دکتری
قابل توجه متقاضیان دوره دکتری دانشگاه صنعتی قم

لیست اسامی داوطلبان مقطع دکتری رشته مهندسی مکانیک- گرایش طراحی کاربردی، جهت انجام مصاحبه حضوری در روزهای دوشنبه و سه شنبه 6 و 7 تیرماه 1401  به شرح ذیل اعلام می گردد.

متقاضیان محترم، بایستی در زمان اعلام شده با در دست داشتن اصل مدارک اعلامی در اطلاعیه قبل و پرینت فرم شماره 1، در محل "دفتر آموزش های آزاد و مجازی" دانشگاه صنعتی قم حضور به هم رسانند. داوطلبان موظف هستند حداقل نیم ساعت قبل از زمان مصاحبه در محل حضور یابند.

شماره

تاریخ

نام خانوادگی

نام

ساعت

1

دوشنبه 6 تیرماه 1401

نوحیان

امیرحسین

08:30

2

دوشنبه 6 تیرماه 1401

نورمحمدي اراني

اميد

08:45

3

دوشنبه 6 تیرماه 1401

عسگري

تهمورث

09:00

4

دوشنبه 6 تیرماه 1401

اسمعيلي

سجاد

09:15

5

دوشنبه 6 تیرماه 1401

مختاريان دهكردي

بهنام

09:30

6

دوشنبه 6 تیرماه 1401

شهسواري

ميلاد

09:45

7

دوشنبه 6 تیرماه 1401

حذرخاني

علي

10:00

8

دوشنبه 6 تیرماه 1401

برزگري

مجتبي

10:15

9

دوشنبه 6 تیرماه 1401

تيموري

مصطفي

10:30

10

دوشنبه 6 تیرماه 1401

بابازاده

جعفر

10:45

11

دوشنبه 6 تیرماه 1401

سهراب

مهدي

11:00

12

دوشنبه 6 تیرماه 1401

رضائي

مهدي

11:15

13

دوشنبه 6 تیرماه 1401

علي دادي

محمدرضا

11:30

14

دوشنبه 6 تیرماه 1401

سرتيپي اصفهاني

عليرضا

11:45

15

دوشنبه 6 تیرماه 1401

مهندسي

نيما

12:00

16

دوشنبه 6 تیرماه 1401

ميرقاسمي

سيدسعيد

12:15

17

دوشنبه 6 تیرماه 1401

بشيرنژاددهقان

هادي

12:30

18

دوشنبه 6 تیرماه 1401

صادقي

محمد

14:00

19

دوشنبه 6 تیرماه 1401

منجزي

مجتبي

14:15

20

دوشنبه 6 تیرماه 1401

منصوري

محمدباقر

14:30

21

دوشنبه 6 تیرماه 1401

محمديان

اميرحسين

14:45

22

دوشنبه 6 تیرماه 1401

صفري فرد

علي

15:00

23

دوشنبه 6 تیرماه 1401

معطري

مصطفي

15:15

24

دوشنبه 6 تیرماه 1401

يوسفي

علي

15:30

25

دوشنبه 6 تیرماه 1401

كاظمي مطلق

صابر

15:45

26

دوشنبه 6 تیرماه 1401

كرسي

مجتبي

16:00

27

دوشنبه 6 تیرماه 1401

پارسا

احسان

16:15

28

دوشنبه 6 تیرماه 1401

حيدري

حميدرضا

16:30

29

دوشنبه 6 تیرماه 1401

شاهسوني

عليرضا

16:45

30

دوشنبه 6 تیرماه 1401

ميرزايي فر

جواد

17:00

31

دوشنبه 6 تیرماه 1401

رحيمي

محسن

17:15

32

دوشنبه 6 تیرماه 1401

حياتي

امين

17:30

33

دوشنبه 6 تیرماه 1401

مرادي

بهمن

17:45

34

دوشنبه 6 تیرماه 1401

هاشمي

بيتاالسادات

18:00

35

سه شنبه 7 تیرماه 1401

طباطبائي

سيدرضا

08:30

36

سه شنبه 7 تیرماه 1401

مالمير

محمد

08:45

37

سه شنبه 7 تیرماه 1401

جعفري هرندي

امين

09:00

38

سه شنبه 7 تیرماه 1401

نادري

سيداميرحسين

09:15

39

سه شنبه 7 تیرماه 1401

سرلك

عرفان

09:30

40

سه شنبه 7 تیرماه 1401

غلامي

مهدي

09:45

41

سه شنبه 7 تیرماه 1401

طباطبائي

سيدفضل اله

10:00

42

سه شنبه 7 تیرماه 1401

علیمحمدی

علی

10:15

43

سه شنبه 7 تیرماه 1401

منتصر

عليرضا

10:30

44

سه شنبه 7 تیرماه 1401

مرداني

مهدي

10:45

45

سه شنبه 7 تیرماه 1401

هنري خورسند

عليرضا

11:00

46

سه شنبه 7 تیرماه 1401

روشني زاده

امين

11:15

47

سه شنبه 7 تیرماه 1401

ميقاني

ناصر

11:30

48

سه شنبه 7 تیرماه 1401

حميدي

محمد

11:45

49

سه شنبه 7 تیرماه 1401

بشتام

سيدمحمد

12:00

50

سه شنبه 7 تیرماه 1401

يحيي بيگي

رضا

12:15

51

سه شنبه 7 تیرماه 1401

حسام شاهكوئي

جعفر

12:30

52

سه شنبه 7 تیرماه 1401

مژده سندس

حسين

13:00

53

سه شنبه 7 تیرماه 1401

علي زاده كاكائي

صادق

13:15

داوطلبان جامانده از مصاحبه حضوری دوره دکتری روز سه شنبه 7تیرماه 1401 از ساعت 14:30الی17:30 مراجعه نمایند.

 

 

   
 
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود