امروز : شنبه نهم بهمن 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

قابل توجه اساتید محترم عضو هیات علمی

دوشنبه سیزدهم دی 1400 ساعت 11:15 ق ظ
قابل توجه اساتید محترم عضو هیات علمی
قابل توجه اساتید محترم عضو هیات علمی
جهت پاسخگویی به پرسشنامه ارسال شده از طرف مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق وبگاه ذیل تا مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۴۰۰ اقدام فرمایید.
مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قم
آدرس وبگاه:
 
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود