امروز : سه شنبه پنجم مرداد 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

قرار گرفتن دانشگاه صنعتی قم در میان 15 دانشگاه برتر صنعتی کشور بر اساس معیارهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

دوشنبه شانزدهم فروردین 1400 ساعت 9:50 ق ظ
قرار گرفتن دانشگاه صنعتی قم در میان 15 دانشگاه برتر صنعتی کشور بر اساس معیارهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

بر اساس معیارهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دانشگاه صنعتی قم در کنار دانشگاه های صنعت نفت، صنعتی کرمانشاه و صنعتی همدان در جایگاه 11 تا 15 دانشگاه های صنعتی کشور قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه این پایگاه همه ساله بر اساس 6 معیار آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بین المللی سازی، اثرگذاری اقتصادی و زیرساختها دانشگاه های مختلف کشور را مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد که مورد تایید و ملاک عمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز می باشد. دانشگاه صنعتی قم در سال گذشته در رتبه 21 تا 30 دانشگاه های صنعتی کشور قرار گرفته بود که با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در جهت اعتلای رتبه دانشگاه، در رتبه بندی سال 1399، دانشگاه رشد چشمگیری را داشته وتوانست در رتبه 11 تا 15 این رتبه بندی قرار گیرد. در جدول زیر رتبه دانشگاه در معیارهای مذکور و در سالهای مختلف، نشان از عملکرد مثبت دانشگاه در اغلب زمینه ها دارد.

 

سال

رتبه کلی

آموزش

پژوهش

فناوری و نوآوری

بین المللی سازی

اثرگذاری اقتصادی

تسهیلات و امکانات

1395

21

16

21

---

12

12

20

1396

21-29

17

25

---

6

14

24

1397

21-29

17

24

---

6

14

27

1398

21-32

17

27

---

6

14

17

1399

11-15

17

14

9

10

22

10

رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  از سال 1392 آغاز شده است که در آن سال فقط اطلاعات 9 دانشگاه صنعتی استخراج و از سال 1395 دانشگاه صنعتی قم وارد این رتبه بندی گردید. جهت استخراج رتبه دانشگاه ها، اطلاعات 3 ساله منتهی به دو سال قبل ازسال بیان شده در جدول فوق ملاک عمل می باشد. بطور مثال رتبه سال 1399 بر اساس اطلاعات سالهای 1395-1397 می باشد. همچنین در سالهای گذشته معیار فناوری و نوآوری در زیر مجموعه معیار پژوهش قرار می گرفت که ازسال گذشته با توجه به اهمیت موضوع، بخش فناوری و نوآوری به عنوان معیار مستقل در رتبه بندی لحاظ شده است. همانطور که مشخص است، رشد رتبه دانشگاه در بخش پژوهش و امکانات و همچنین کسب رتبه مناسب در بخش فناوری و بین المللی سازی باعث رشد رتبه کلی دانشگاه گردیده است.
لازم به ذکر است در سالهای اخیر رتبه کلی مطلق دانشگاه ها بیان نمی شود و دانشگاه ها در 5 سبد مختلف رتبه بندی می شوند که دانشگاه صنعتی قم در سبد سوم قرار گرفته است. با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و آمار فعالیت های پژوهشی، بهبود زیر ساختها، فراهم شدن شرایط درآمدزایی و اخذ مجوز جذب دانشجویان خارجی،  کسب رتبه 6 تا 10 دانشگاه های صنعتی و قرارگیری در سبد دوم در سالهای آتی دور از انتظار نمی باشد.

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود