امروز : دوشنبه ششم بهمن 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

تمدید مهلت وام دانشجویی

سه شنبه شانزدهم دی 1399 ساعت 9:45 ق ظ
تمدید مهلت وام دانشجویی
 در حال حاضر نظر به پایداری شرایط خاص بیماری کرونا و به منظور رعایت حال تمام دانشجویان به ویژه دانشجویان جدیدالورود و عدم محدودیت بهره‌مندی ایشان از دریافت وامها،‌ مهلت تشکیل پرونده و ثبت درخواستهای وام دانشجویی تا تاریخ 99/10/22 تمدید شد. مقتضی است دانشجویان محترم جهت اطلاع از مدارک و شرایط ضامن یا ضامنین و چگونگی تشکیل پرونده به اطلاعیه های قبلی در قسمت "اخبار اموردانشجویی در وبسایت دانشگاه" مراجعه نمایند. 
راههای ارتباطی با کارشناس اداره رفاه:
شماره تلفن: 02536641603 داخلی 170
پست الکترونیکی: nsohaniyan@yahoo.com
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود