امروز : دوشنبه هجدهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

روش های ارتباط با کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی

شنبه بیست و نهم آذر 1399 ساعت 10:12 ق ظ
روش های ارتباط با کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی

 قابل توجه دانشجویان ارجمند، روش های ارتباط با کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی به شرح ذیل می باشد: 

سمت

نام خانوادگی کارشناس

bale ID

telegram ID

پست الکترونیکی

شماره تلفن داخلی

کارشناس اموردانشجویی و مسئول دفتر معاونت 

خانم سوهانیان

--

--

nsohaniyan@yahoo.com

170

کارشناس فرهنگی 

آقای علی مرادی

farhangiqut

farhangi_qut

alimoradi68@chmail.ir

178

کارشناس انجمنهای علمی و کانونها

آقای صادقی

sadegi_91

sadeqi.h.62@gmail.com

104

کارشناس اداره تغذیه

آقای زلفی گل

09125397946

dsq.zolfigol_re@yahoo.com

104

کارشناس اداره خوابگاهها و کاردانشجویی

خانم بهرامی

--

--

sa.bahrami16@gmail.com

210

کارشناس مرکز بهداشت و مشاوره

خانم بیدآبادی

---

---

--

شماره داخلی:161

تلفن همراه:0991943904

 

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود