امروز : پنجشنبه چهاردهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

ثبت نام فاز جدید طرح همیار صنعت آغاز شد

سه شنبه بیست و هفتم آبان 1399 ساعت 11:25 ق ظ
ثبت نام فاز جدید طرح همیار صنعت آغاز شد

این طرح در سال جدید تحصیلی با همکاری سازمان بسیج مهندسین استان، سازمان بسیج دانشجویی استان، انجمن های علمی دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی قم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
طرح همیار صنعت در 3 گروه:
1- گروه رصد صنعت: اين گروه متشکل از 3تيم 5 نفره از دانشجويان ترم 5 که بر اساس شيوه نامه و چک ليست هاي مشخص مسئول بررسي چند کارخانه شده و در بازديدهاي ميدان و مصاحبه با مديران معضلاب و طرح هاي توسعه را دريافت کرده و در قالب پروژه هاي صنعتي به مديريت طرح هميار صنعت منتقل مي کند.
2- گروه معین : اين گروه هاي شامل تيم هاي تخصصي در 8 حوزه پشتيبان گروه هاي رصد خواهند بود که پس از شناخت مشکل يا مورد توسعه صنعتي به کارخانه و شرکت وارد شده و ارائه خدمات مي دهند. مميزي آب ، مميزي برق، مميزي انرژي ، رباتيک و اتوماسيون فني ، برنامه ريزي و اتوماسيون اداري ، بازاريابي ، نوانديش ، پايش پيوسته (آنلاين مانيتورينگ)
3- گروه مهارتي: استفاده از ظرفيت آزمايشگاهي و کارگاهي دانشگاه جهت فعاليت صنعتي - گروههاي کاري: ماشين کاري، جوشکاري، ورق کاري، ماشين سازي گروه کار انديش: مشاوره کسب و کارFP , BP، مشاوره کارآفريني
ثبت نام خود را آغاز کرده است که پس از پایان مهلت ثبت نام از دانشجویان تست MBTI (شخصت شناسی) گرفته شده و در گروههای مختلف فعالیت خود را زیر نظر یکی از اساتید هیأت علمی آغاز خواهند کرد.
از امتیازات این طرح برای دانشجویان: اعطای گواهی نامه معتبر، لحاظ سابقه بسیجی فعال، جایگزینی واحد کارآموزی، آشنایی با صنایع استان و بهره مندی از رزومه صنعتی می باشد.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود