امروز : شنبه شانزدهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

اولین جلسه مجازی مدیران دفاتر ارتباط با صنعت

چهارشنبه بیست و یکم آبان 1399 ساعت 8:0 ق ظ
اولین جلسه مجازی مدیران دفاتر ارتباط با صنعت
اولین جلسه مجازی مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاههای استان روز یکشنبه مورخ 11 آبان با موضوع هماهنگی و تبادل تجربیات موفق بین دفاتر دانشگاهها توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی قم برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،در ابتدای این جلسه دکتر قنبری معاون آموزشی دانشگاه صنعتی قم ، با تاکیدبر اهمیت کار گروهی، لزوم هماهنگی دانشگاههای استان در بحث ارتباط با صنعت را بیان نمود.ایشان خاطر نشان نمود که باید از جلسات استانی ارتباط صنعت و دانشگاه به یک دستور کار عملیاتی و به پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی برسیم که قابلیت اجرایی داشته باشد.
 در ادامه دکتر راستی مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی قم در مورد جلسات برگزار شده در سال قبل و مصوبات آن(که اهم آنها شامل موارد ذیل می باشد) توضیحاتی را ارائه نمودند.
* احصاء نیازهای واحدهای صنعتی توسط سازمان صنعت معدن تجارت و ارائه آن  به دانشگاه‌ها  و پیگیری  پایان نامه، طرح پژوهشی یا فرصت مطالعاتی .
* ارائه  مشوق های لازم در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه .
* لزوم ایجاد شرکت های دانش بنیان و مراکز نوآوری و رشد و فناوری در دانشگاه ها
* سند الزام هدفمندسازی پارسا ها به سمت تقاضا محور و استفاده از ظرفیت سامانه ساتع و همینطور طرحهای توانمندسازی دانشجویان مانند باشگاه کارآفرینی یا هدایت شغلی که دانشگاه ها در این زمینه ها حرکت کنند.
* ارسال رزومه صنعتی اساتیدبه دبیرخانه و اعلام مشوق های درنظر گرفته شده دانشگاه ها در بحث ارتباط با صنعت .
در ادامه آقای دکتر بایسته از دانشگاه قم و خانم دکتر عبایی از دانشگاه شهاب دانش به تشریح اقدامات انجام گرفته ، چالش ها و موانع موجود در زمینه موضوعات جلسه، پرداختند.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود