امروز : چهارشنبه دوم تیر 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

نقش تاثیرگذار آزمایشگاه ها در توسعه علم و فناوری/هیچ فناوری بدون گذراندن مراحل آزمایشگاهی توسعه نمی یابد.

چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1399 ساعت 12:37 ق ظ
نقش تاثیرگذار آزمایشگاه ها در توسعه علم و فناوری/هیچ فناوری بدون گذراندن مراحل آزمایشگاهی توسعه نمی یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم؛دکتر محسن نجفی عضو هیأت علمی و مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم، در ارتباط  نقش تأثیرگذار آزمایشگاهها در توسعه علم و فناوری گفت: آزمایشگاههای کشور یک ثروت ملی است و جمع کردن قیمت لوازم آزمایشگاهی کشور سرمایه عظیمی است.
وی ادامه داد: هیچ فناوری بدون طی کردن مراحل آزمایشگاهی توسعه نمی یابد و این امر تقریباً محال است.
 دکتر محسن نجفی عضو هیأت علمی و مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه،در مورد نقش تأثیرگذار آزمایشگاه ها در توسعه علم و فناوری بیان کرد: آزمایشگاههای کشور یک ثروت ملی است و جمع کردن قیمت لوازم آزمایشگاهی کشور سرمایه عظیمی است.
وی افزود: علم نقش غیر قابل انکاری درتولید ثروت دارد و هیچ فناوری بدون طی مراحل آزمایشگاهی توسعه نمی یابد و این امر تقریباً محال است.
عضو هیأت علمی و مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم با اشاره به فعالیت های این حوزه در سال گذشته اضافه کرد:اهم فعالیت های صورت گرفته در   این زمینه جذب و تخصیص بودجه برای خرید تجهیزات؛ در راستای ارتقاء کیفی آزمایشگاه ها و کارگاه ها، علی رغم محدودیت های شدید مالی دانشگاه در سال ۱۳۹۸ حدود 250 میلیون تومان جهت خرید تجهیزات از محل بودجه های مربوطه اختصاص یافت که این بودجه صرف خرید حدود ۲۰دستگاه برای تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها بوده است‌.
همچنین وی افزود: در راستای جذب منابع مالی برای خرید تجهیزات، ضمن ارائه طرح های پیشنهادی به معاونت پژوهشی،وزارت عطف و شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( به عنوان متولی تخصیص اعتبار از محل بند "ه" بودجه، رقمی حدود معادل ریالی 104.000 یورو برای دانشگاه جذب گردید، که با واریز حدود 25 %از این مبلغ اقدامات اولیه جهت خرید تجهیزات مطابق با طرح های پیشنهادی و الویت بندی صورت گرفته آغاز شده است.
دکترمحسن نجفی ساماندهی فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی را از مهم ترین اقدامات این حوزه دانست و گفت:  هدف اولیه تجمیع آزمایشگاه ها و کارگاه های هر گروه در یک مجموعه مجاور هم بود که درخصوص آزمایشگاه های گروه فیزک و گروه مهندسی برق این مهم اتفاق افتاد. ضمن اینکه بخشی از آزمایشگاه های گروه مهندسی برق بازسازی کامل گردید، یک فضای تحقیقاتی نیز به گروه شیمی که از امسال جذب دانشجویان ارشد آن آغاز گردیده است نیز اختصاص داده شد .
عضو هیأت علمی و مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم از  اقدامات اولیه عمرانی برای ساخت مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مهندسی مکانیک با فضای تقریبی حدود 600 متر مربع نیز خبر داد  و ادامه داد:اقدامات متفرقه در راستای بهینه سازی امکانات و احیای پتانسیل های موجود؛ با متمرکز شدن مدیریت کلیه آزمایشگاه های دانشگاه ذیل اداره آزمایشگاه این فرصت فراهم گردید تا ضمن بررسی همه جانبه وضعیت آزمایشگاه ها ازجمله آمار تجهیزات، فضاها و ظرفیت آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه ها تصمیماتی در راستای بهینه سازی و احیای ظرفیتهای موجود اتخاذ گردد.
در پایان این جلسه هم به برخی از تصمیمات گرفته شده در حوزه بهینه سازی و احیای این ظرفیت ها اشاره شده است.
تجمیع آزمایشگاه کنترل صنعتی گروه مهندسی برق و آزمایشگاه کنترل فرایند گروه مهندسی پلیمر تحت عنوان(آزمایشگاه کنترل )این امر باعث گردید آزمایشگاه مجهزی با قابلیت ارائه خدمات آموزش کامل به گروه های مهندسی برق، مهندسی پلیمر، مهندسی انرژی و مهندسی مکانیک ایجاد گردد.
راه اندازی دستگاه مخلوط کن داخلی و دستگاه تزریق پالستیک که به دلیل عدم وجود زیر ساخت های اولیهمدت ها بدون استفاده رها شده بودند.
اختصاص فضا و بودجه مناسب جهت تجهیز آزمایشگاه پرترافیک آموزشی همچون آزمایشگاه فیزیک1،آزمایشگاهفیزیک2 و کارگاه برق،تهیه طرح اولیه توسعه فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی.
مدیریت بهتر منابع انسانی و تعیین شرح وظایف متوازن برای کارشناسان آزمایشگاه های صورت گرفته در حوزه اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه صنعتی قم درسال ۱۳۹۸.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود