امروز : جمعه بیست و دوم فروردین 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

برگزاری سه جلسه 4ساعته شورای دانشگاه از طریق وب کنفرانس درروزهای پایانی سال1398
پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1398 ساعت 0:44 ق ظ - توسط : روابط عمومی


محدودیت های حاصل از شیوع بیماری کرونا نتوانست مانع از برنامه ریزی برای رشد و توسعه دانشگاه گردد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ جلسه شورای دانشگاه با شرکت اعضای هیات رئیسه ، روسای دانشکده ها، مدیران آموزش و پژوهش و اعضای حقیقی شورا جهت بحث و بررسی و تصویب برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی قم طی افق ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با سه جلسه ۴ ساعته در روزهای ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه بصورت مجازی تشکیل شد و در آن در خصوص بیانیه چشم انداز دانشگاه، رتبه دانشگاه در افق ۱۴۰۴، عناوین رشته های برنامه ریزی شده برای توسعه، تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز جهت جذب در هر رشته و گروه آموزشی وتعداد دانشجویان در هر رشته به تفکیک سال موردبحث و تبادل نظر و جمع بندی قرار گرفت. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضای مختلف ، تصمیمات مهمی دررابطه با موضوعات جلسه اخذگردید.

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود