امروز : شنبه یازدهم تیر 1401
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قم منصوب شدند

شنبه نوزدهم بهمن 1398 ساعت 9:31 ق ظ
اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قم منصوب شدند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: بر اساس آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت،  دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اعضای شورای و نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قم منصوب شدند.
بر اساس این آیین نامه اعضای شورای نظارت وارزیابی متشکل از رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا، معاونان دانشگاه، مدیر نظارت و ارزیابی و3 تا 5 نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر و دارای تجربه می باشند.
 با حکمی از طرف دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم، دکتر محمد فدایی، دکتر احسان نجفی و دکتر محمد حسین زارع به عنوان اعضای شورای نظارت و ارزیابی این دانشگاه منصوب شدند. 

 

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود