امروز : جمعه دهم تیر 1401
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید دانشگاه صنعتی قم برگزار شد

چهارشنبه دوم بهمن 1398 ساعت 9:36 ق ظ
دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید دانشگاه صنعتی قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی قم به همت مدیریت پژوهش و فناوری این دانشگاه با محوریت روش و مدیریت تحقیق برگزار شد.
دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید هیات علمی با محوریت روش و مدیریت تحقیق با حضور دکتر علی بنیادی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
دکتر طالبی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی قم هدف از برگزاری این دوره را بستر سازی و هدایت فعالیت های پژوهشی در دانشگاه، ارزیابی آخرین پیشرفت ها و فعالیت های علمی در هرگرایش و عوامل موثر در رشد آن، ارتقای کمی و کیفی تولیدات علمی و فناوری در دانشگاه دانست.
شایان ذکر است این دوره در 16 ساعت و طی 2 روز برگزار شد.

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود