امروز : یکشنبه هجدهم خرداد 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات نظارت جامعه اسلامی دانشجویان صنعتی قم
سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1398 ساعت 9:23 ق ظ - توسط : روابط عمومی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه: نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات نظارت جامعه اسلامی دانشجویان صنعتی قم با حضور حداکثری دانشجویان برگزار شد.در انتخابات این دوره اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان به شرح زیر انتخاب شدند:
برادران :
- علی امینی
- سیدمحمدحسین توکلی
- محمدحسین رادان
- علیرضا سلطانی
- مصطفی طاهری
- محمدحسین عسکری
- علی اصغر ولی
علی البدل برادران:
- محمدجواد ذاکری
- علیرضا یاور نژاد
خواهران :
- عاطفه جعفری
- فاطمه محمدی
علی البدل خواهران :
- فرشته فاضلی
همچنین آقایان علی امامی و محمدجواد زارعی نیز به عنوان اعضای هیات نظارت این تشکل انتخاب شدند.
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود