امروز : شنبه یازدهم تیر 1401
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

سخنرانی دکتر مهدی نژاد معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در جلسه معارفه سرپرست جدید دانشگاه صنعتی قم

شنبه بیست و دوم مرداد 1390 ساعت 10:59 ق ظ
دانشگاه صنعتی قم سرریز دانشگاههای تهران را جذب می کند. بعضاً افرادی با رتبه خوبی اینجا را انتخاب کرده اند . در سخنان رهبری است که نگاه به قم به عنوان پایگاه جهانی شود .
سخنرانی دکتر مهدی نژاد  معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در جلسه معارفه سرپرست جدید دانشگاه صنعتی قم
سخنرانی دکتر مهدی نژاد  معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در جلسه معارفه سرپرست جدید دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه صنعتی قم سرریز دانشگاههای تهران را جذب می کند. بعضاً افرادی  با رتبه خوبی اینجا را انتخاب کرده اند . در سخنان رهبری است که نگاه به قم به عنوان پایگاه جهانی شود . از اینجا است که مسا ئل فرهنگی به سراسر دنیا منتقل می شود . استان قم به علت کم آبی  از کشاورزی نمی تواند منبع در آمد داشته باشد، پس صنعت در این استان نقش مهمی دارد . دانشگاه صنعتی باید و از الان برود خود را هماهنگ با برنامه های توسعه استان بکند جدا از آن حرکت نکند .از همین جا باید به دنبال رشته های صنعتی مورد نیاز رفت فوراً زمین دانشگاه مهیا شود . جذب هیآت علمی اولویت اول است .باید دانشگاه صنعتی در شان و لایق به شهر مقدس قم داشته باشد.                   
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود