امروز : شنبه چهارم خرداد 1398
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود
RSS
قابل توجه كلیه كاركنان رسمی وقرادادی واعضای محترم هیأت علمی دانشگاه
باعنایت به مكلف بودن دانشگاه به منظور عقد قراداد بیمه تكمیلی درمان اعضای شاغل خود،امور اداری دانشگاه اقدام به عقد قراداد بیمه تكمیلی درمان با شرایط مندرج در سایت دانشگاه نموده است،..
چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392 ساعت 2:16 ب ظ - توسط : مدیر پرتال


باعنایت به مكلف بودن دانشگاه به منظور عقد قراداد بیمه تكمیلی درمان اعضای شاغل خود،امور اداری دانشگاه اقدام به عقد قراداد بیمه تكمیلی درمان با شرایط مندرج در سایت دانشگاه نموده است،لذا كلیه كاركنان در صورت انصراف ویا ثبت نام جدید تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/06/04 به امور اداری به آقای یوسف ملكی مراجعه نمایند ،لازم به ذكر است به درخواستهای ارائه شده پس از تاریخ فوق به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. ومسئولیت كلیه عواقب احتمالی كسر از حقوق و یا عدم ثبت نام به عهده اعضای محترم خواهد بود.

آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir