امروز : پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1401
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

RSS
انتصاب مدیر گروه عمران

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر عبدالرضا کریمی به عنوان مدیر گروه عمران منصوب گردید.

انتصاب مدیر گروه عمران

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ
انتصاب مدیر گروه صنایع

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر محمدرضا مرجانی به عنوان مدیر گروه صنایع منصوب گردید.

انتصاب مدیر گروه صنایع

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ
انتصاب مدیر گروه مهندسی برق کنترل

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر مهدی اردستانی به عنوان مدیر گروه مهندسی برق کنترل منصوب گردید.

انتصاب مدیر گروه مهندسی برق کنترل

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ
انتصاب مدیر مالی دانشگاه

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای مهندس علیرضا نیک پور به عنوان مدیر مالی دانشگاه منصوب گردید.

انتصاب مدیر مالی دانشگاه

دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ
انتصاب نماینده بانوان دانشگاه

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، خانم دکتر مونا طاهریان به عنوان نماینده بانوان دانشگاه منصوب گردید.

انتصاب نماینده بانوان دانشگاه

دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود