امروز : دوشنبه سی ام اردیبهشت 1398
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود
RSS
انتصاب مدیر گروه عمران
انتصاب مدیر گروه عمران
چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر عبدالرضا کریمی به عنوان مدیر گروه عمران منصوب گردید.

انتصاب مدیر گروه صنایع
انتصاب مدیر گروه صنایع
چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر محمدرضا مرجانی به عنوان مدیر گروه صنایع منصوب گردید.

انتصاب مدیر گروه مهندسی برق کنترل
انتصاب مدیر گروه مهندسی برق کنترل
چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر مهدی اردستانی به عنوان مدیر گروه مهندسی برق کنترل منصوب گردید.

انتصاب مدیر مالی دانشگاه
انتصاب مدیر مالی دانشگاه
دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای مهندس علیرضا نیک پور به عنوان مدیر مالی دانشگاه منصوب گردید.

انتصاب نماینده بانوان دانشگاه
انتصاب نماینده بانوان دانشگاه
دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، خانم دکتر مونا طاهریان به عنوان نماینده بانوان دانشگاه منصوب گردید.

آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir