امروز : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

RSS
انتصاب مدیر گروه عمران
مدیر پرتال  نمایش : 1902  نظرات : 0   0   0

انتصاب مدیر گروه عمران

انتصاب مدیر گروه عمران
چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر عبدالرضا کریمی به عنوان مدیر گروه عمران منصوب گردید.

انتصاب مدیر گروه صنایع
مدیر پرتال  نمایش : 1936  نظرات : 0   0   0

انتصاب مدیر گروه صنایع

انتصاب مدیر گروه صنایع
چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر محمدرضا مرجانی به عنوان مدیر گروه صنایع منصوب گردید.

انتصاب مدیر گروه مهندسی برق کنترل
مدیر پرتال  نمایش : 1872  نظرات : 0   0   0

انتصاب مدیر گروه مهندسی برق کنترل

انتصاب مدیر گروه مهندسی برق کنترل
چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر مهدی اردستانی به عنوان مدیر گروه مهندسی برق کنترل منصوب گردید.

انتصاب مدیر مالی دانشگاه
مدیر پرتال  نمایش : 1991  نظرات : 0   0   0

انتصاب مدیر مالی دانشگاه

انتصاب مدیر مالی دانشگاه
دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای مهندس علیرضا نیک پور به عنوان مدیر مالی دانشگاه منصوب گردید.

انتصاب نماینده بانوان دانشگاه
مدیر پرتال  نمایش : 2135  نظرات : 0   0   0

انتصاب نماینده بانوان دانشگاه

انتصاب نماینده بانوان دانشگاه
دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ساعت 0:0 ق ظ

طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، خانم دکتر مونا طاهریان به عنوان نماینده بانوان دانشگاه منصوب گردید.

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود