امروز : سه شنبه هفتم بهمن 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

دیدار صمیمی معاونت محترم دانشجویی با دانشجویان خوابگاه شاهد

یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ساعت 9:0 ق ظ
در این دیدار جناب آقای دکتر قنبری معاونت محترم دانشجویی و جناب آقای دکتر راستی مدیر محترم دانشجویی از خوابگاههای دانشجویی بازدید نمودند و از نزدیک درجریان مسائل و مشکلات  دانشجویان قرارگرفتند.و ضمن استماع نظرات دانشجویان، دستوراتی جهت بهبود و ارتقاء کیفی خدمات از جمله اینترنت خوابگاه را صادر نمودند.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود