امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

وامهای ویژه دانشجویان روزانه: تحصیلی- مسکن- تغذیه- ضروری- ودیعه مسکن متأهلی- زیارت- استعدادهای درخشان- مواردخاص- تغذیه- بیمه (خدمات درمانی و تکمیلی)
دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 ساعت 11:43 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


اطلاعیه وام دانشجویی (روزانه و شبانه نیمسال دوم 93-92)
وامهای ویژه دانشجویان روزانه: تحصیلی- مسکن- تغذیه- ضروری- ودیعه مسکن متأهلی- زیارت- استعدادهای درخشان- مواردخاص- تغذیه- بیمه (خدمات درمانی و تکمیلی)
وامهای ویژه دانشجویان نوبت دوم: شهریه – زیارت - بیمه
مهلت اعلام درخواست انواع وام از 1392 الی 92/11/30 می باشد.
مدارک مربوط به تشکیل پرونده وام دانشجویان روزانه و شبانه: ارائه مدارک بند 1 الی 8 برای دانشجویانی که تا بحال سند ضمانت اخذ وام دریافت نکرده اند الزامیست.
1- تکمیل فرم مشخصات متقاضیان وام (این فرم برای دانشجویان روزانه و شبانه جداگانه طراحی شده است.)
2- تکمیل فرم درخواست وام (این فرم برای دانشجویان روزانه و شبانه جداگانه طراحی شده است.)
3- افتتاح و اعلام شماره حساب جوان در بانک تجارت به نام شخص دانشجو (ویژه دانشجویان روزانه)
4- ارائه سند تعهد محضری با ضامن معتبر (شرایط ضامن: کارمند رسمی، پیمانی و یا کارمند بازنشسته به شرط ارائه گواهی کسر از حقوق خطاب به صندوق رفاه دانشجویان)
5- ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن
6- کپی شناسنامه دانشجو
7- کپی کارت ملی دانشجو
8- کپی کارت دانشجویی دانشجویان محترم متوانند جهت دریافت فرمهای مذکور به قسمت رفاه دانشجویی در وب سایت دانشگاه و یا واحد انتشارات دانشگاه مراجعه نمایند.
نکته اول : سندهای ضمانت(در برگهA4)، و در صورت معرفی ضامن واجد شرایط ضمانت و به شرط ارائه مدارک کامل، پذیرفته خواهد شد. نکته دوم : اولویت بررسی درخواستها با متقاضیانی است که با مدارک کامل و در تاریخهای مذکور مراجعه نمایند و درصورت محدودیت اعتبار ثبت درخواستها اولویت بندی خواهد شد.
نکته سوم : درخواست دانشجویانی که از ترمهای گذشته نواقصی در مدارک پرونده آنها وجود داشته باشد بررسی نخواهد شد.
نکته چهارم: (¬مدارک ویژه دانشجویان متأهل) ارائه کپی سند ازدواج - کپی شناسنامه همسر – تعیین وضعیت همسر(تحت تکفل - مشغول بکار – زندگی در شهر دیگر) الزامی است.
نکته پنجم : (مدارک ویژه وام ودیعه مسکن متأهلی) سند تأهل و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو (منزل اجاره ای در قم)
نکته ششم: (مدارک ویژه وام مسکن دانشجویان مجردی که در محل سکونت خانواده نبوده و در خوابگاه نیز سکونت ندارند) : اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو (منزل اجاره ای در قم)
نکته هفتم: با توجه به افزایش سقف وام تحصیلی ویژه دانشجویان متأهل مرد و دارای فرزند ارائه مدارک مربوط به تأهل و شناسنامه فرزندان الزامیست.

با تشکر- اموردانشجویی
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود